Obowiązek alimentacyjny wobec rodzica w sytuacji, gdy żyją zarówno jego zstępni jak i wstępni

Pytanie:

Jak wygląda obowiązek alimentacyjny wobec rodzica w sytuacji, gdy żyją zarówno jego zstępni jak i wstępni?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 129 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem, jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych, obciąża bliższych stopniem przed dalszymi. Paragraf 2 tegoż artykułu określa, zgodnie z którym krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym. Sąd w każdej konkretnej sprawie ustala jakie są zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego. Jeżeli sąd ustali, że zobowiązany nie jest w stanie ponieść kosztów utrzymania rodzica bez uszczerbku dla siebie i swojej rodziny, sąd w takim wypadku zasądzi odpowiednio niższą kwotę alimentów. Jeżeli sąd ustali, że dziecko może ponieść koszty utrzymania rodzica, ustali także w jakim zakresie i w takim zakresie je zasądzi. Sąd ocenia przy tym również skutki, jakie wywrze obciążenie tym obowiązkiem poszczególnych dzieci i ich najbliższej rodziny. Nie jest związany żądaniem pozwu i może zasądzić nawet wyższe alimenty od tych, których domagał się powód. Jednak należy pamiętać, iż wykonywanie obowiązku alimentacyjnego nie może prowadzić do sytuacji, w której zobowiązany (np. dziecko) samo popadnie w niedostatek. Nadto orzeczenie alimentów nie może wymuszać na zobowiązanym wyzbywania się poszczególnych składników majątku.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: