Ochrona posiadania

Pytanie:

Jestem właścicielem działki. Po jej kupnie okazało się, że jej część zajmuje bezprawnie sąsiad. W jaki sposób mogę odzyskać należącą do mnie część działki (jakie roszczenie cywilne, jakie przepisy to normują)? Czy jeśli sąsiad jest tylko posiadaczem działki, a właścicielem jest kto inny, zmienia to postać rzeczy - od kogo dochodzić swoich praw? Jak jest z egzekucją takiego korzystnego dla mnie wyroku - czy wystarczy udanie się do komornika, czy trzeba zakładać nową sprawę sądową o wydanie tego kawałka ziemi?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Opisana w pytaniu sytuacja to typowy przykład, w którym może Pan skorzystać z tzw. roszczenia posesoryjnego. Roszczenie takie przysługuje posiadaczowi nieruchomośći (będąc właścicielem jest Pan równocześnie jej posiadaczem) przeciwko temu, kto samowolnie naruszył posiadanie, jak również przeciwko temu, na czyją korzyść naruszenie nastąpiło. Jest to roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego i o zaniechanie naruszeń (takim naruszeniem jest tu wspomanien przez Pana zajmowanie części Pana nieruchomości). Może Pan z niego skorzystać w ciągu roku od chwili naruszenia, gdyż po tej dacie roszczenie to wygasa. Podstawą prawną roszczenia posesoryjnego jest art. 344 kodeksu cywilnego. Ochrona posiadania realizowana jest w drodze sądowej poprzez wniesienie skargi posesoryjnej. Jeżeli sąd uwzględni powództwo o przywrócenie stanu posiadania, to obowiązkowo określa także sposób jego przywrócenia, to jest do zamieszcza w wyroku dyspozycje, których wykonanie do tego doprowadzi; niezamieszczenie ich nie upoważnia komornika do odmowy wszczęcia przeciwko dłużnikowi egzekucji. Takie orzczenie sądu stanowić będzie tytuł egzekucyjny, który po nadaniu mu klauzuli wykonalności staje się tytułem wykonawczym i zarazem (razem z wnioskiem o wszczęcie egzekucji) podstawą do wszczęcia egzekucji. Nie jest konieczne więc wszczynanie nowej sprawy, ale po uzyskaniu kaluzuli wykonalności tytułu egzekucyjnego złożenie do komornika wniosku o wszczęcie egzekucji.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Opłata od posiadania psów

  Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, opłatę od posiadania psów. Opłatę tę pobiera się wówczas od osób fizycznych posiadających psy.

 • Doliczanie czasu do okresu zasiedzenia

  Zgodnie z ogólnym przepisem dotyczącym zasiedzenia, posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu (...)

 • W jaki sposób prawo chroni posiadanie rzeczy?

  Posiadanie jest stanem faktycznym, który można określić jako rodzaj władztwa nad rzeczą. Dla posiadania nie jest ważne to, czy wykonuje je rzeczywiście uprawniony (tj. czy posiadacz ma rzeczywiście (...)

 • Większa ochrona marynarzy

  Nowelizacja ustawy o pracy na morzu zawiera np. rozwiązania, które zapewnią marynarzom ochronę ubezpieczeniową na wypadek porzucenia, śmierci lub uszkodzenia ciała. W konsekwencji wprowadza (...)

 • Przeciwko bestialskiemu traktowaniu zwierząt

  Przyjęta przez Sejm nowelizacja wzmacnia ochronę prawną zwierząt oraz skuteczniejsze zapobieganie popełnianiu przestępstw na ich szkodę. Przepisy przewidują podwyższenie maksymalnych kar za zabijanie (...)

NA SKÓTY