Odległość budynku od linii energetycznej

Pytanie:

Działka o powierzchni 30 arów leży w obrębie zabudowy zagrodowej bezpośrednio przy drodze, wzdłuż której położona jest wieś. Właściciel ma zamiar wystąpić o wydanie warunków zabudowy na tę działkę. Według przepisów zabudowa taka powinna stylem i charakterem nawiązywać do już istniejącej w okolicy, a dom mieszkalny powinien zostać usytuowany w linii tejże, już istniejącej, zabudowy. Jednakże dokładnie w linii już istniejącej zabudowy stoją dwa słupy energetyczne, w tym jeden ze stacją transformatorową. Czy w tej sytuacji będzie możliwe wybudowanie domu w jakiejkolwiek innej części działki, z zachowaniem pozostałych warunków?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Niestety nie ma regulacji prawnych określających odległość usytuowania budynku od linii energetycznych. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wskazuje natomiast na Polskie Normy jako regulację do której należy się odwoływać ustalając usytuowanie takich budynków. Zgodnie z załącznikiem Nr 1 powyższego rozporządzenia m. in. Polska Norma o numerze PN-76/E-05125 reguluje zagadnienie elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych linii kablowych. Dlatego też określenie odległość od linii energetycznych w jakiej można usytuować budynek powinna zostać ustalona indywidualnie przez architekta na podstawie zarówno wizji lokalnej w miejscu planowanej budowy jak i obliczeń wykonanych na podstawie Polskich Norm.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: