Odpowiadanie z wolnej stopy

Pytanie:

Zgodnie z moim rozumieniem tego artykułu (286 kk), to przestępstwo może być popełnione jedynie w stosunku do osoby prywatnej tzn. nie w stosunku do instytucji (np. banku). Chciałabym też prosić o podanie przykładu jak można doprowadzić inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez: wprowadzenie w błąd, wyzyskanie błędu lub wyzyskanie niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania? Jakie przysługują prawa komuś, kogo chce przesłuchać prokurator właśnie w sprawie tego artykułu tzn. czy można domagać się telefonicznie informacji od prokuratora o co dokładnie chodzi tj. kto wysunął takie oskarżenia i na jakiej podstawie itd.; szczególnie, jeżeli ktoś mieszka za granicą? Jakie mogą być konsekwencje, jeżeli oskarżony zgłosi się do prokuratora tzn. czy ten może go aresztować lub zabrać paszport, aby uniemożliwić powrót do domu? Jeżeli tak, to jak można się przed tym obronić? Oskarżony jest niewinny i chce wyjaśnić tę sprawę, ale nie może sobie pozwolić na siedzenie w więzieniu, bo ktoś chce się na nim zemścić.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przestępstwo to może być popełnione nie tylko w stosunku do osoby prywatnej. Oszukać można również i osobę prawną. Doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem polega np. na potwierdzeniu załóżmy kupującemu, że kupuje obraz znanego artysty, gdy tymczasem jest to kopia. Wyzyskanie błędu polega na tym, że sprawca wie, iż dana osoba błędnie przyjmuje, że kupuje obraz znanego artysty, lecz sam wiedząc o tym nie poinformował jej o tym, a błąd wywołała inna osoba. Osoba, która ma być przesłuchana w charakterze podejrzanego powinna być poinformowana o tym co się jej zarzuca, o prawie do odmowy zeznań, odpowiedzi na zadane pytania bez podania przyczyny, o możliwości składania wniosków dowodowych itp. Nie ma obowiązku informowania takiej osoby, kto złożył zawiadomienie. Podejrzany ma bowiem możliwość zapoznania się z aktami sprawy i może ten fakt ustalić. Osoba, która ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości może być aresztowana, gdyż sam fakt ukrywania się stanowi o utrudnianiu w prowadzeniu postępowania przygotowawczego. Osobie takiej, zamiast właśnie aresztowania jej, może być tytułem środka zapobiegawczego zabrany paszport. W celu uniknięcia tych konsekwencji może podejrzany wystąpić o list żelazny. Jeżeli oskarżony przebywający za granicą złoży oświadczenie, że stawi się do sądu lub do prokuratora w oznaczonym terminie pod warunkiem odpowiadania z wolnej stopy, właściwy miejscowo sąd okręgowy może wydać oskarżonemu list żelazny. List żelazny zapewnia oskarżonemu pozostawanie na wolności aż do prawomocnego ukończenia postępowania, jeżeli oskarżony będzie się stawiał w oznaczonym terminie na wezwanie sądu, a w postępowaniu przygotowawczym - także na wezwanie prokuratora, nie będzie się oddalał bez pozwolenia sądu z obranego miejsca pobytu w kraju, nie będzie nakłaniał do fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób starał się utrudniać postępowanie karne.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: