Odpowiedzialność biegłego za fałszywe zeznania

Pytanie:

"Do kogo można wnieść skargę o wszczęcie postępowania przeciwko biegłemu sądowemu gdy faktem jest, że świadomie poświadczył nieprawdę. A to, spowodowało wydanie przez sąd niekorzystnego wyroku. Wyrok nie podlega kasacji przez SN. "

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność biegłego za fałszywe zeznania

Biegły składa przyrzeczenie o treści: „Świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem przyrzekam uroczyście, że powierzone mi obowiązki biegłego wykonam z całą sumiennością i bezstronnością”. Przed przesłuchaniem biegłego sąd informuje go o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań. Zgodnie z art. 233 kodeksu karnego ten kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 4 tego artykułu stanowi: "Kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię lub tłumaczenie mające służyć za dowód w takim postępowaniu podlega karze pozbawienia wolności do lat 3". Fałszywe zeznania są przestępstwem umyślnym. Fałszywe zeznania są przestępstwem niezależnie od tego, jakie znaczenie mają dla sprawy objęte nimi informacje. § 4 art. 233 kk określa przestępstwo polegające na przedstawieniu fałszywej opinii albo tłumaczenia. Jest to przestępstwo indywidualne, którego sprawcą może być biegły, rzeczoznawca albo tłumacz. Jeżeli biegły przewiduje możliwość podania fałszywej opinii i na to się godzi, oznacza to, iż zataja swoją wątpliwość, co powoduje, iż popełnia on przestępstwo. Jeżeli biegły ujawni w opinii swoją wątpliwość, to przestępstwa nie ma. Wskazane byłoby w powyższym wypadku złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • terra_49 2016-09-24 00:54:21

    Dzisiaj przegrałam w Sądzie. Biegły sądowy wydał opinię dla mnie niekorzystną, mimo, że popełniono błąd medyczny na mojej osobie. Brałam udział w programie " Wczesnego wykrywania raka jelita grubego". Centrum medyczne wykonujące u mnie badanie nie dało mi Ankiety do wypełnienia, a zatem nie wyraziłam zgody na wykonanie kolonoskopii podczas, której pobrano u mnie liczne wycinki. Pozwany dostarczył do badania max.3 wycinki , które zalano w jeden bloczek. Wynik hist-pat - martwiczo zmieniona, ziarnina zapalna (brak żywej tkanki do oceny). Pozwany skierował mnie do szpitala z podejrzeniem RAKA. Centrum Onkologii wykonało mi resekcję esicy. Wynik hist-pat wskazywał na stan zapaleniu uchyłka jelita, (który można leczyć farmakologicznie i dietą). Lekarze po tzw. leczeniu operacyjnym (metodą średniowieczną) pocieszyli mnie cyt. niech pani cieszy się, że tak się skończyło!. Artykuł utwierdza mnie w przekonaniu, że mam dalej walczyć z nieuczciwym Biegłym sądowym o ile wymiar sprawiedliwości pod egidą "Slepej Temidt" nie będzie skorumpowany przez lekarzy powiedzenie w myśl powiedzenia "kto ma pieniądze ten wygrywa" !

  • Władysław Smutny 2012-12-07 14:15:40

    miałem identyczną sytuację i zarówno prokuratura jak i sąd odmówili podjęcia postępowania przygotowawczego uznając,że nie jestem osobą bezpośrednio pokrzywdzoną gdyż bezpośrednio pokrzywdzonym jest wymiar sprawiedliwości.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika