Odpowiedzialność dyscyplinarna prokuratora

Pytanie:

W jakich sytuacjach można pociągnąć do odpowiedzialności Prokuratora, za brak należytej staranności w czynnościach śledczych i niesłuszne aresztowanie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Podstawą dochodzenia odszkodowania za brak należytej staranności za działania funkcjonariusza jest art. 417 kodeksu cywilnego stanowi, że za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej (za którą działa funkcjonariusz - prokurator) ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa.

Jeżeli przez zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej została wyrządzona szkoda na osobie, poszkodowany może żądać całkowitego lub częściowego jej naprawienia oraz zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, gdy wymagają tego względy słuszności.

Za samą niestaranną działalność policjanci nie podlegają odpowiedzialności karnej. Kodeks karny nie zna bowiem przestępstwa niestarannego działania funkcjonariusza publicznego. Funkcjonariusz taki może natomiast odpowiadać dyscyplinarnie. Zaznaczyć też można, że wykorzystując funkcję prokuratora osoba może ponosić odpowiedzialność za popełnienie przestępstwa. Przestępstwem takim może być niszczenie dowodów świadczących o niewinności danego oskarżonego czy podejrzanego.

Za niesłuszne tymczasowe aresztowanie podstawą dochodzenia odszkodowania jest kodeks postępowania karnego. W art. 552 paragraf 4 stanowi, że odszkodowanie i zadośćuczynienie przysługuje również w wypadku niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania. Warunkiem otrzymania odszkodowania jest wykazanie faktu, że aresztowanie lub jego stosowanie (przedłużanie) było niesłuszne.

Prokurator może również ponosić odpowiedzialność dyscyplinarną. Ustawa o prokuraturze stanowi, że prokurator odpowiada dyscyplinarnie za przewinienia służbowe, w tym za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa i uchybienia godności urzędu prokuratorskiego. Obraza przepisów prawa musi być rażąca i oczywista. Przewinienie służbowe może polegać na prowadzeniu śledztwa mimo istnieniu dowodów potwierdzających niewinność oskarżonego bądź podejrzanego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Adam

29.8.2017 21:33:24

Re: Odpowiedzialność dyscyplinarna prokuratora

Bardzo dobry komentarz Pana Marka. Piszący ten artykuł faktycznie nie zna realiów walki z prokuratorskimi wiatrakami. Nawet dzisiaj napisałem co najmniej 500-setnego zawiadomienia o przestępstwach prokuratorów z Wielunia. Nie zliczę już skarg ! Wszystkie pisma wracają na ten sam grunt. PiS nic nie robi, poza ściganiem własnych ciemiężców. Pozostałych Polaków ma gdzieś ! Ważne są ich przedwyborcze porachunki. Panie Marku i można by tak całe życie wymieniać łamanie prawa wymiaru sprawiedliwości.

marek

2.7.2011 15:58:31

Re: Odpowiedzialność dyscyplinarna prokuratora

Wolne żarty,prokurator to święta krowa której nic nie można zrobić.Jest to mafijne towarzystwo wspólnej adoracji które nigdy nie dopuści do ujawnienia prawdy o przestępcy w todze. Jestem przykładem przestępczych działań prokuratora Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp który do tej pory ma w nosie zakazy,nakazy i etykę zawodową.Piszę wszędzie ale wszelkie pisma są kierowane do tej jednostki na którą piszę skargę,jak może być aby prokuratura była adwokatem w swojej sprawie?. LISTA SĘDZIÓW i PROKURATORÓW- SPRZENIEWIERZENIA ETYCE ZAWODU - dopisuj kolejnych stronniczych urzędników i funkcjonariuszy państwowych, a więc naszych własnych :-) Źródło: http://rak.salon24.pl/174557,lista-sedziow-i-prokuratorow-sprzeniewierzenia-etyce-zawodu 1. Krzysztof Serlecki (lub Terlecki),sędzia Sądu Rejonowego w Gdańsku- rozprawa z powództwa Adama Darskiego (Nergala) przeciwko Romualdowi Nowakowi o nazwanie przestępstwem incydentu podarcia bibli przez Nergala podczas publicznego występu zespołu satanistycznego. Sędzia ukarał pozwanego Nowaka karą pieniężną za mityczną obrazę lidera zespołu. 2. Alina Rychlińska, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie- rozprawa z powództwa Lecha Kaczyńskiego przeciwko Palikotowi o słowną obrazę Prezydenta Polski za określenie go chamem. Sędzia umorzyła stwierdzając brak przestępstwa stwierdzając, że nazwanie kogoś chamem nie jest obecnie traktowane jako obraza. 3. Paweł Filipiak sędzia Sądu Rejonowego Łódź Śródmieście w procesie z powództwa Stefana Niesiołowskiego przeciw Radiu Maryja. Sędzia ukarał karą grzywny radio za zdaniem sędziego, podawanie nieprawdziwych faktów, wbrew oczywistym dowodom na sypanie kolegów w tym na byłą narzeczoną, za obietnicę śledczych łagodniejszego wyroku, z której potem SB się nie wywiązała. Sędzia tych oczywistych dowodów, nie pasujących do wyroku, nie dopuścił. 4. Katarzyna Dobrzańska- szefowa Prokuratury Rejonowej dla Warszawy-Mokotowa. -Polska flaga w psiej kupie ? za ten czyn w swoim show, Kuba Wojewódzki trafił przed oblicze prokuratury. Ta jednak umorzyła śledztwo twierdząc, że prowadzący nie naruszył prawa, a jego program miał formę happeningu. Program był rozrywkowy, miał formę happeningu, a osoby w nim występujące nie przejawiały lekceważącego stosunku do flagi(sic!) ? tłumaczy szefowa Prokuratury Rejonowej dla Warszawy-Mokotowa, Katarzyna Dobrzańska. 5. Mateusz Martyniukz Prokuratury Okręgowej w Warszawie poinformował o umorzeniu, wbrew prawu, sprawy o zniesławienie publiczne Prezydenta Lecha Kaczyńskiegow programie radiowym, poprzez nazwanie przez Michała Figurskiego:"małym, niedorozwiniętym i głupim człowiekiem" (sic!). Niestety nie znam nazwiska prokuratorów, którzy podjęli tak skandaliczne decyzje. 6. Sędzia Magdalena Roszkowska-Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia, uniewinnieniła K. Wojewódzkiego od odpowiedzialności za huligański czyn wybicia szyby kierowcy samochodu. - Na wniosek pokrzywdzonego kierowcy, któremu Wojewódzki wybił szybę w samochodzie, stołeczna prokuratura oskarżyła Wojewódzkiego z artykułu kodeksu karnego, który stanowi, że "kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku", a sprawa jest "mniejszej wagi", podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo do roku więzienia. Początkowo prokuratura wniosła o umorzenie sprawy ze względu na znikomą szkodliwość czynu, ale Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia tego nie uznał. W wydanym 16.11.2009r. wyroku sąd ustami sędziego Magdaleny Roszkowskiej uznał, że nie można przypisać Wojewódzkiemu winy. Sąd powołał się też na opinie biegłego, że szyba mogła mieć wcześniej "mikroskopijne uszkodzenia", a wtedy nawet lekkie uderzenie ręką powoduje jej rozbicie.(sic!) 7. Mateusz Martyniukrzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie. - Prowadząc poranną audycje na antenie radia Eska dziennikarze poinformowali, że Radosław Majdan będzie reklamował prezerwatywy. Następnie zadzwonili do jednej z firm zajmujących się produkcją kondomów z pytaniem, czy w prezerwatywach udałoby się zamontować pozytywkę. Miałaby się włączać przy otwieraniu, zakładaniu lub po zetknięciu się z wilgocią. Zaproponowali by melodią odtwarzana przez pozytywkę był hymn Polski (Majdan był reprezentantem kraju) lub hymn Pogoni Szczecin (klubu w którym kiedyś grał Majdan). Po chwili prowadzący zaczęli nucić Mazurka Dąbrowskiego. Zachowanie Wojewódzkiego i Figurskiego na tyle zbulwersowało radnych PiS ze Zgierza, że postanowili oni złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do prokuratury. Politycy powołali się na art. 137 kodeksu karnego, który przewiduje odpowiedzialność karną za znieważenie symboli państwowych. Prokurator uznał, że odtworzenie hymnu nie miało charakteru znieważającego (Sic!)- mówi Mateusz Martyniuk rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Niestety nie znam nazwiska prokuratora, który podjął tak skandaliczną decyzję. 8. Ewa Solecka sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach. 23 września 2009 roku sędzia Solecka wydała ? z rażącą obrazą prawa ? wyrok w sprawie ks. Marka Gancarczyka i redakcji ?Gościa Niedzielnego? z powództwa Alicji Tysiąc. Zarówno wyrok, jak i jego uzasadnienie podważają wiarygodność funkcjonowania organów wymiaru sprawiedliwości w Polsce, gdyż jest to skazanie ks. Marka Gancarczyka tylko za to, że jest księdzem katolickim i głosi naukę Kościoła. Alicja Tysiąc sama zdecydowała się być osobą publiczną i jako taka, podlega publicznie osądom etycznym. Sędzia Solecka nadużyła swojej władzy próbując ? z powodów pozaprawnych ? rozstrzygnąć spór etyczny. Jej działanie mogłoby prowadzić do powstania nowej normy prawnej uznającej, że osób publicznych nie można publicznie oceniać. Sędzia nie ma prawa wprowadzać nowych norm prawnych ograniczających debatę. 9. Agnieszka Matlak-sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie- wyrok sporze pomiędzy sztabami wyborczymi PIS i PO. Sztab PIS stwierdził, że Komorowski uczestniczył jako członek PO w programie prywatyzacji szpitali, czemu ten ostatni zaprzecza twierdząc , że PO chodziło o komunalizację. Sędzia stwierdziła, że komunalizacja to nie prywatyzacja i nakazała przeprosiny Komorowskiego. Tymczasem komunalizacja to przekazanie zadłużenia szpitali pod zarząd samorządów, które już tak borykają się z deficytem finansów i będą zmuszone na znalezienie środków przez ich prywatyzację. Tak więc mówiąc krótko- komunalizacja w wydaniu PO, którą popierał Bronisław Komorowski, to chytry sposób na doprowadzenie do prywatyzacji cudzymi rękoma, w stylu Piłata, umywającego ręce od własnej winy. Pani sędzina to doskonale wie, ale udaje nieświadomość, wydając kolejny kontrowersyjny wyrok na korzyść PO. To bardzo ważne - wyrok wydała sędzia Agnieszka Matlak, ta sama która w imieniu RP wydała wyrok, że mówienie źle o Gazecie Wyborczej i Michniku jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. 10.Ewa Strużyna - sędzia Sądu Najwyższego w Warszawie -to wręcz wzorcowy przykład sędziego, w sposób piłatowski umywającego osobistą winę, za umorzenie zbrodni komunistycznej na Grzegorzu Przemyku, w majestacie "prawa". Oto bezpośrednia relacja z sali sądowej SN, w momencie wydania wyroku, z kuriozalną sentecją.

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: