Odpowiedzialność za długi spadkowe po podaniu do inwentarza nieistniejących długów

Pytanie:

Jaką odpowiedzialność ponosił będę jeśli podam w inwentarzu spadku nieistniejące długi?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza (art. 1031 par. 2 zd. 1 k.c.) powoduje, że odpowiedzialność spadkobiercy zostaje ograniczona do wartości stanu czynnego spadku. Jest ona określana jako odpowiedzialność pro viribus hereditatis. Spadkobierca odpowiada całym swoim majątkiem, ale tylko do określonej wartości. Wyczerpanie sumy wyznaczającej granice odpowiedzialności pro viribus w zasadzie zwalnia go od dalszej odpowiedzialności. Spadkobierca ponosi ograniczoną odpowiedzialność za długi spadkowe, gdy złoży wyraźne oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza (art. 1012) albo gdy jest za takiego uważany (por. art. 1015 par. 2 zd. 2 i art. 1016 k.c.). Podając do inwentarza nieistniejące długi lub nie podał całego inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność z całości spadku.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: