e-prawnik.pl Porady prawne

Odszkodowanie z tytułu OC a podatek VAT

Pytanie:

Samochód służbowy został uszkodzony w wyniku kolizji . Szkoda została wyceniona metodą kosztorysową . Ubezpieczyciel przy ustalaniu kosztów naprawy pobrał od poszkodowanego oświadczenie o tym że jest podatnikiem vat i wypłacił na konto poszkodowanego kwotę odszkodowania pomniejszoną o podatek vat Czy ubezpieczyciel nie powinien wypłacić kwoty brutto ubezpieczenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Odszkodowanie z tytułu OC a podatek VAT

22.5.2009

Zgodnie z Uchwałą Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 17 maja 2007 r., sygn. akt III CZP 150/2006: „Odszkodowanie przysługujące na podstawie umowy ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego za szkodę powstałą w związku z ruchem tego pojazdu, ustalone według cen części zamiennych i usług (metodą kosztorysową - przyp. red.) obejmuje kwotę podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie, w jakim poszkodowany nie może obniżyć podatku od niego należnego o kwotę podatku naliczonego". W uzasadnieniu tego orzeczenia czytamy: „Z przedstawionych względów należy stwierdzić, że w zakresie kosztorysowej metody ustalania wysokości szkody komunikacyjnej nie ma usprawiedliwionych podstaw do odstępowania - także po wejściu w życie art. 17a udu - od utrwalonego w judykaturze Sądu Najwyższego stanowiska, że odszkodowanie za szkodę poniesioną przez podatnika podatku od towarów i usług na skutek zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy (samochodu) nie obejmuje podatku od towarów i usług mieszczącego się w cenie nabycia rzeczy lub usługi w zakresie, w jakim poszkodowany mógłby obniżyć należny od niego podatek o kwotę podatku naliczonego przy nabywaniu rzeczy lub usługi (zob. uchwała z dnia 22 kwietnia 1997 r. III CZP 14/97 OSNC 1997/8 poz. 103). Z reguły , jeżeli dany podmiot jest płatnikiem VAT ma on możłiwość odliczenia podatku VAT naliczonego w usłudze naprawy samochodu, stąd takiemu podmiotowi wypłacana jest kwota odpowiadająca wartości netto. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ