Odszkodowanie za zniszczenia przez dziki

Pytanie:

"Teren prywatny na którym znajduje się budynek biurowy ogrodzony jest ogrodzeniem z prętów metalowych na podmurówce. Przez to ogrodzenie przedostają się na teren posesji dziki, które w poszukiwaniu pokarmu przeorują całą niezabudowaną powierzchnię ogrodzonego terenu stanowiącą trawnik. Po wstępnych wyjaśnieniach dowiedziałem się, że koło łowieckie tym się nie zajmie ponieważ teren jest ogrodzony na terenie miasta. Miasto też nie poczuwa się do odpowiedzialności. Od kogo mogę dochodzić odszkodowania za zniszczenia powierzchni gruntu przez stada dzików codziennie dokonujących tych zniszczeń, jak również konieczności doprowadzenia ogrodzenia do takiego stanu (założenie siatki stalowej ocynkowanej wzmocnionej) by dziki nie były w stanie go naruszyć i przedostawać się na teren posesji? "

Odpowiedź prawnika: Odszkodowanie za zniszczenia przez dziki

Zgodnie z przepisem art. 431 k.c. za szkodę, wyrządzoną przez zwierzę odpowiada ten, kto zwierzę chowa lub się nim posługuje. Taka redakcja przepisu, oddzielająca kwestię odpowiedzialności od prawa własności, powoduje, że nie znajduje on zastosowania do Skarbu Państwa. W związku z powyższym sytuacja będzie regulowana wyłącznie przez inne, szczególne ustawy. Przepisy ustawy stanowią bowiem lex specialis wobec Kodeksu cywilnego.

Kwestię odpowiedzialności za szkody spowodowane przez dzikie zwierzęta (w tym dziki) reguluje szczegółowo ustawa prawo łowieckie.

Ustawa wyróżnia dwa podmioty, które odpowiadają za szkody powodowane przez dziki:

  • koła łowieckie – w przypadku, gdy szkody dotyczą upraw i płodów zlokalizowanych na terenach łowieckich,
  • Skarb Państwa (odszkodowanie wypłaca zarząd województwa) – w przypadku, gdy szkody dotyczą upraw i płodów zlokalizowanych poza terenami łowieckimi.

Jak wskazują T. Muller i Z. Zwolak w Prawo łowieckie z komentarzem, Warszawa 1999 Wydawnictwo Prawnicze (wydanie I) ss. 474, artykuł 46 prawa łowieckiego nakłada na dzierżawcę lub zarządcę obwodu obowiązek wynagrodzenia szkód, jakie powstały przy wykonywaniu polowania i za tzw. szkody łowieckie, tj. dokonane przez zwierzęta łowne zniszczenia plonów, pól, ogrodów i upraw leśnych

Natomiast Sąd Najwyższy wskazał, że uprawa rolna – to uprawa prowadzona na gruncie rolnym.

Wprawdzie nie wynika to z opisu sytuacji, domniemywamy, iż ogród nie jest założony na gruncie rolnym. W takiej sytuacji w świetle orzeczenia SN (III CZP 671007) nie przysługiwało by Panu odszkodowanie. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie zwrócenia się o odszkodowanie do zarządu województwa. Możliwe, że zostanie Panu ono przyznane.

Prawo nie przewiduje natomiast innej odpowiedzialności SP za dzikie zwierzęta - w tym i za zniszczone ogrodzenie. Nie przewiduje także możliwości żądania wydatkowania środków na odpowiednie zabezpieczenie się przed ewentualnymi szkodami.

 


Grzegorz Pawelec

Adwokat

Wpisany na listę adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej.


Przez wiele lat szef redakcji serwisu e-prawnik.pl, aktualnie prowadzi własną Kancelarię Adwokacką w Krakowie, w ramach której świadczy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców.


Specjalizuje się w szeroko pojętej cywilistyce oraz prawie nowych technologii (e-commerce, prawo internetu). Reprezentuje także klientów indywidualnych w sprawach ubezpieczeniowych i karnych.


Autor licznych artykułów o tematyce prawniczej, publikowanych nie tylko na stronach serwisu e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • KB 2022-10-14 04:24:18

    W tym roku kolekny raz moja działka została zrójnowana przez dziki a nadleśnictwo nic nie robi w tej sprawie,aby ograniczyć zapędy dzikich zwięrząt podchodzenie i rzerowanie na prywatnej posesji. Proszę o odszkodowanie za równanie działki Pozdrawiam Krzysztof Brzegowy 661829661

  • D.G. 2015-06-22 23:16:42

    kto odpowiada za zniszczenie drogi dojazdowej do posesji przez dziki. długość drogi 500 metrów w tym roku to już 4 raz.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika