Określenie rodzaju zabudowy w pozwoleniu

Pytanie:

"Istnieje rozporządzenie nakazujące w uzgodnieniu warunków zabudowy określenie rodzaju zabudowy, np. zabudowa zagrodowa, zabudowa wielorodzinna itp. Ustawa Prawo budowlane nie precyzuje wyraźnie obowiązku określenia rodzaju zabudowy w decyzji zezwalającej na budowę, a tylko ogólnie - zgodność tej decyzji z uzgodnieniem warunków zabudowy. Czy istnieje przepis wykonawczy lub orzecznictwo, z którego wynika np., że w decyzji zezwalającej na budowę, oprócz wyliczenia poszczególnych obiektów, musi być podany rodzaj zabudowy zgodny z decyzją uzgadniającą warunki zabudowy (jeśli taki został określony)? Zaznaczam, że istnieją przepisy, które na pewnych terenach zakazują lokalizacji określonych rodzajów zabudowy, bez wyliczania ich elementów. "

Odpowiedź prawnika: Określenie rodzaju zabudowy w pozwoleniu

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy, o którym mowa w pytaniu, rzeczywiście istnieje nakaz stosowania określonego nazewnictwa. Między innymi ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy zapisuje się, stosując w szczególności następujące nazewnictwo:  

 •  zabudowa mieszkaniowa, w tym zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna,  
 •  zabudowa usługowa,  
 •  zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,  
 •  zabudowa produkcyjna,  
 •  cmentarze,  
 •  drogi publiczne,  
 •  drogi wewnętrzne,  
 •  obiekty infrastruktury technicznej. 

Natomiast sam wymóg określenia rodzaju inwestycji wynika z art. 54 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Jak wynika z rozporządzenia z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę, w pozwoleniu na budowę należy określić nazwę i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj(-e) obiektu(-ów) bądź robót budowlanych, kategoria(-e) obiektu(-ów), imię i nazwisko autora projektu oraz specjalność, zakres i numer jego uprawnień budowlanych oraz informacja o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Nie ma natomiast przepisów, które nakazywałyby stosowanie przy tym określonego nazewnictwa.

Nakaz wydania decyzji o pozwoleniu na budowę z decyzją ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynika z art. 34 ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z nim projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • wesolowska 2011-12-10 12:02:50

  a zabudowa zrzeszona? to co to jest? potrzebne mi fachowe wyjaśnienie


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika