Opinia z poprzedniego miejsca pracy

Pytanie:

Czy pracodawca jest zobowiązany do wystawienia opinii na życzenie pracownikowi za jego okres pracy? Jak zmusić pracodawcę do wystawienia takiej opinii, jeśli (po zwolnieniu się pracownika (sam rozwiązał umowę o pracę i współpracę) mimo deklaracji ustnej przez kilka miesięcy od rozwiązania umowy o pracę, jej nie wystawił? Opinia jest żądana przez nowego pracodawcę.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wydanie takiej opinii (referencji) nie jest dla pracodawcy obowiązkiem. Pracodawca ma obowiązek sporządzenia świadectwa pracy i wydania go pracownikowi. Świadectwo pracy powinno zawierać elementy niezbędne dla ustalenia uprawnień pracowniczych, sposobu rozwiązania stosunku pracy itp. Na żądanie pracownika pracodawca ma obowiązek zamieścić w świadectwie pracy informacje o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

Na podstawie art. 298[1] wydane zostało Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 1996 r., Nr 62, poz. 286).

Rozporządzenie upoważnia pracodawcę do żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie złożenia wypełnionego kwestionariusza osobowego wraz z niezbędną liczbą fotografii, świadectwa z poprzedniego miejsca pracy, dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania oferowanej pracy, świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, jeżeli chodzi o osobę niepełnoletnią, ubiegającą się o zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego, orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, innych dokumentów, jeżeli obowiązek ich przedstawienia wynika z odrębnych przepisów.

Zgodnie z rozporządzeniem, niezależnie od dokumentów, do żądania których uprawniony jest pracodawca, osoba ubiegająca się o zatrudnienie, może dodatkowo przedstawić dokumenty potwierdzające umiejętności i osiągnięcia zawodowe (referencje, opinie), świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy oraz dokumenty stanowiące podstawę korzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy (np. uprawnienia kombatanckie).

Do wydania takiej opinii nie można pracodawcy zmusić. Pracodawca ma jednak obowiązek wydania świadectwa pracy i innych dokumentów, o których wyżej była mowa. Pracownik zaś jeśli uzyska referencje od poprzedniego pracodawcy (opinię), to może ją przedstawić nowemu pracodawcy. Poza tym nowy pracodawca nie ma prawa żądać takiej opinii.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Średnia krajowa - ile wynosi?

  Ile wynosi średnia krajowa netto za ubiegły rok i jak jest ona obliczana? W których województwach zarabia się najwięcej, a gdzie jest największe bezrobocie? Odpowiadamy na wszystkie (...)

 • Urlop wypoczynkowy - Ile dni urlopu?Jakie są zasady jego udzielania?

  Urlop wypoczynkowy to wolny od pracy okres czasu do wykorzystania w ciągu roku, przeznaczony na wypoczynek pracownika - regenerację sił, relaks fizyczny i psychiczny. Urlop wypoczynkowy jest (...)

 • Wypadek przy pracy - co dalej?

  Bez względu na charakter pracy świadczonej w zakładzie pracy oraz ryzyko z nią związane, a także bez względu na wprowadzone przez pracodawcę środki bezpieczeństwa, w każdym zakładzie pracy (...)

 • Nowe zasady korzystania z sanatorium

  Od 19 lipca można starać się o kolejny wyjazd do sanatorium dopiero po 12 miesiącach od zakończenia poprzedniego. Zmienił się także termin, w którym trzeba dostarczyć skierowanie do (...)

 • Kiedy wydawane jest świadectwo pracy?

  W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy.

NA SKÓTY