e-prawnik.pl Porady prawne

Opłacanie składek emerytalnych przez cudzoziemca

Pytanie:

Cudzoziemiec zatrudniony w Polsce na podstawie umowy o pracę posiada aktualną kartę czasowego pobytu, odprowadza wszystkie składki ZUS(emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, zdrowotne). Praca jest czasowa i on nie będzie miał emerytury w Polsce. Czy jest możliwość zwrotu całej kwoty, czy jej części stanowiącą sumę dokonywanych do tej pory składek?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Opłacanie składek emerytalnych przez cudzoziemca

4.4.2003

Przepisy o systemie ubezpieczeń społecznych nie przewidują możliwości zwrotu pobranych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Ubezpieczenie to jest dla osób wykonujących pracę na obszarze RP obowiązkowe. Nie ma tu znaczenia fakt, iż pracownikiem tym jest cudzoziemiec.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Opłacanie składek emerytalnych przez cudzoziemca

tesa

13.5.2011 10:47:27

Re: Opłacanie składek emerytalnych przez cudzoziemca

Polacy pracujący za granicą starają się o zwrot składek i podatku to dlaczego cudzoziemcy nie mogą żądać zwrotu tego samego.Jeżeli cudzoziemiec nie nabędzie w Polsce prawa do emerytury czy renty to zasila konto z.u.s- i co z tą kasą?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ