Opodatkowanie darowizny na leczenie dziecka

Pytanie:

"Chcę przekazać w formie darowizny na leczenie dziecka, osobie fizycznej (matce), kwotę około 50 tys. złotych. Zastanawiam się, co będzie korzystniejsze dla obu stron: czy jeśli przekażę te pieniążki jako osoba fizyczna, czy z firmy. Proszę wskazać, kiedy ja jako darczyńca oraz osoba przeze mnie obdarowana zapłacimy mniejszy podatek od darowizny."

Odpowiedź prawnika: Opodatkowanie darowizny na leczenie dziecka

W przypadku darowizny należy rozpatrzyć dwa aspekty: 1) wysokość podatku od darowizny, 2) możliwość skorzystania z odliczeń przez darczyńcę.

1) Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem m.in. darowizny (art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn). Podatkowi od darowizn podlega także darowizna pieniędzy na szczytny cel, jakim niewątpliwie jest leczenie dziecka. W wypadku darowizny obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na obdarowanym i darczyńcy (art. 5 ustawy), tak więc podatek może być zapłacony również przez darczyńcę.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy, opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej – jeżeli darczyńca i obdarowany nie są osobami bliskimi, np. rodziną (III grupa podatkowa) - 4.902 zł. Ponieważ podatek od darowizn jest podatkiem progresywnym (im wyższa kwota, tym wyższy podatek), aby nie zapłacić podatku od darowizny (albo zapłacić do w niższej wysokości), zamiast przekazać jedną darowiznę w kwocie 50.000 zł, można podzielić tę kwotę i przykładowo darowiznę w kwocie 4.902 zł może przekazać spółka, każdy z członków zarządu, ich małżonkowie itd. Zwłaszcza, że podatek od spadków i darowizn nie może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów spółki.

2) Niestety na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, w szczególności zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 i art. 27d ustawy, odliczeniu nie podlegają darowizny przekazane osobom fizycznym, w tym nawet darowizny na szczytny cel. Podobnie na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych darowizny na rzecz osób fizycznych nie podlegają odliczeniu (art. 18 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Ponadto, ani na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, ani podatku dochodowego od osób fizycznych darowizn nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

W tym stanie prawnym, w przypadku większych darowizn, warto rozważyć możliwość porozumienia się z organizacją prowadzącą działalność pożytku publicznego i przekazania środków na rzecz obdarowanego za jej pośrednictwem.


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika