Opodatkowanie pieniędzy z polisy ubezpieczeniowej

Pytanie:

Mój zmarły niedawno brat był ubezpieczony w PZU. Byłam osobą upoważnioną do pobrania pieniędzy z polisy. Czy pieniądze te podlegają opodatkowaniu? Czy muszę to zgłosić do Urzędu Skarbowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Nie, otrzymane odszkodowanie nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Zwolnienie wynika z art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zwalnia od podatku kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem: a) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, b) dochodu otrzymanego z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia zawartą na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej - w przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi. W związku z tym, iż otrzymane przez Panią odszkodowanie nie zostało wyłączone spod zwolnienia, należy uznać, iż nie podlega ono opodatkowaniu. Jednocześnie podkreślić należy, iż przepisy nie różnicują prawa do zwolnienia w zależności od tego czy odszkodowanie wypłacane jest osobie ubezpieczonej czy osobie upoważnionej do pobrania odszkodowania (jak to ma miejsce w Pani przypadku).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 10.3.2009

  W jakiej wysokości i jak często mam opłacać składki na ubezpieczenie majątkowe?

  Uiszczanie składki ubezpieczeniowej jest podstawowym obowiązkiem ubezpieczonego. Składka, ustalana przez zakład ubezpieczeń ma zawsze wymiar pieniężny. Składka ubezpieczeniowa jest świadczeniem (...)

 • 26.11.2017

  Zmiany ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej?

  Proponowane przez rząd rozwiązania dotyczą m.in. wykonywania działalności przez wewnętrzne zakłady ubezpieczeń i wewnętrzne zakłady reasekuracji.

 • 9.11.2004

  Ubezpieczenie kredytu

  Każdy kto miał okazję zaciągnąć kredyt w banku spotkał się z koniecznością uzyskania nieskończonej liczby zabezpieczeń. Bank, chroniąc się przed niewypłacalnością kredytobiorców pragną (...)

 • 20.8.2010

  Samochód trzeba ubezpieczyć - rodzaje ubezpieczeń dla samochodu firmowego

  Samochód firmowy jest w dzisiejszych czasach nieodłącznym elementem funkcjonowania chyba już niemal każdego przedsiębiorstwa. Artykuł niniejszy poświęcony jest tematyce ubezpieczeniowej (...)

 • 26.6.2017

  Zmiany dot. obligacji

  Celem uchwalonej ustawy jest umożliwienie zakładom ubezpieczeń i zakładom reasekuracji emisji obligacji podporządkowanych, posiadających cechy jakościowe określone w rozporządzeniu delegowanym (...)