opodatkowanie podatkiem VAT usług elektronicznych

Pytanie:

Nasza firma chce świadczyć usługi tworzenia stron internetowych dla firm ze Stanów Zjednoczonych. Czy dla opodatkowania nie w Polsce lecz przez nabywcę usługi ma znaczenie czy nabywca poda nam swój numer identyfikacji podatkowej w USA? Kto jest zobowiązany do rozliczenia VAT w sytuacji jeśli nabywcą będzie osoba prywatna nie firma?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Usługi tworzenia stron internetowych, w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r, o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 353 ze zm.) są klasyfikowane jako usługi elektroniczne. Zgodnie z art.  2. pkt. 26 ilekroć w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług jest mowa o usługach elektronicznych, to pod tym pojęciem należy rozumieć: „(…) usługi świadczone za pomocą Internetu lub podobnej sieci elektronicznej, których świadczenie z natury zależne jest od technologii informatycznej i z reguły usługi te są zautomatyzowane, wymagają niewielkiej interwencji człowieka oraz niemożliwe jest ich wykonanie bez wykorzystania technologii informatycznej (…)”. Wskazany przepis prawa wymienia rodzaje usług, kwalifikowanych jako elektroniczne, w szczególności są to:

 • tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, zdalne zarządzanie programami i sprzętem,

 • dostarczanie oprogramowania oraz jego uaktualnień,

 • dostarczanie obrazów, tekstu i informacji oraz udostępnianie baz danych,

 • dostarczanie muzyki, filmów i gier, w tym gier losowych i hazardowych, jak również przekazów o charakterze politycznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym, naukowym i rozrywkowym oraz informacji o wydarzeniach,

 • usługi kształcenia korespondencyjnego.

Należy też zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług – Stany Zjednoczone Ameryki, są państwem niewchodzącycym w skład terytorium Wspólnoty, czyli uznawane za terytorium państwa trzeciego. Warto dodać, że Stany Zjednoczone, jako jeden z nielicznych krajów, nie wprowadziły do swego systemu podatkowego podatku od towarów i usług. Niemniej, obowiązuje tam obowiązuje podatek obrotowy od sprzedaży.

W kwestii opodatkowania wyżej wymienionych czynności uregulowań prawnych należy szukać w art. 27 ust. 3 pkt 1 oraz ust. 4 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Wskazany przepis stanowi, że w przypadku świadczenia usług elektronicznych, w tym usług tworzenia stron internetowych, na rzecz zarówno osób fizycznych, jak i firm posiadających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium państwa trzeciego miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.

W praktyce oznacza to, że miejscem opodatkowania podatkiem od towarów i usług są Stany Zjednoczone Ameryki i nie ma znaczenia tu fakt, czy nabywca usługi jest osobą fizyczną, czy też firmą. Bez znaczenia poza powyższym, pozostaje też to, czy nabywca usługi poda swój NIP. W przedstawionej sytuacji Państwa Firma jest zobowiązana do wystawienia tzw. faktury handlowej, czyli faktury nie zawierającej kwoty podatku VAT. Niemniej na tak sporządzonej fakturze powinna znaleźć się adnotacja, że: na podstawie art. 27 ust. 3 pkt 1 oraz ust. 4 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług do rozliczenia podatku VAT obowiązany nabywca usługi.

W konsekwencji, czynność tworzenia przez polską firmę strony internetowej dla osoby fizycznej, firmy bądź instytucji ze Stanów Zjednoczonych nie będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z polskimi uregulowaniami, Polska nie jest właściwym miejscem opodatkowania wskazanej czynności. Zaś, w USA nie funkcjonuje podatek od towarów i usług, stąd, nabywca usługi, nie ma możliwości rozliczenia należnego podatku VAT.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Opodatkowanie usług naukowo-badawczych VAT-em

  W niedawnym piśmie Ministerstwo Finansów odniosło się do kwestii opodatkowania usług naukowo-badawczych podatkiem od towarów i usług podatkiem od towarów i usług. W niniejszym opracowaniu przedstawiono (...)

 • 59 groszy za płatności elektroniczne za realizację usług publicznych

  Od 12 czerwca 2017 r. obywatele dokonujący płatności elektronicznych za realizację usług publicznych, udostępnionych przez systemu ePUAP, jak i z wykorzystaniem innych platform dla e-administracji (...)

 • Płyny do e-papierosów objęte akcyzą

  Nowelizacja przewiduje objęcie podatkiem akcyzowym od 1 stycznia 2019 r. płynu do papierosów elektronicznych i tzw. wyrobów nowatorskich (mieszaniny zawierające tytoń lub susz tytoniowy, (...)

 • Sprzedaż samochodu firmowego

  Ze względu na usunięcie z ustawy o podatku od towarów i usług definicji \"towarów używanych\" zmieniły się zasady dotyczące opodatkowania podatkiem VAT m.in. przy sprzedaży samochodów (...)

 • VAT 2014 r. Towary używane

  Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami dostawa towarów używanych była zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało (...)

NA SKÓTY