Opodatkowanie VAT prowizji za załatwienie pracy

Pytanie:

Jaką stawką VAT winne być opodatkowane prowizje pobierane od osób wyjeżdżających do pracy za granicę do krajów Unii Europejskiej przez Agencję pośrednictwa pracy? Prowizje te pobierane są na pokrycie kosztów szkoleń, tłumaczeń, prowadzenia baz danych itp. Agencja posiada umowy z Agencjami zagranicznymi które są podatnikami VAT unijnymi.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z treści pytania wynika, iż Agencja świadczy usługi pośrednictwa pracy (PKWiU 74.50.1). Żaden przepis ustawy o podatku od towarów i usług, jak i żaden przepis rozporządzeń wykonawczych do ustawy nie przewiduje w przypadku tych usług stawki obniżonej od podatku ani zwolnienia. Tym samym usługi te podlegają opodatkowaniu stawką 22%.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: