e-prawnik.pl Porady prawne

Opodatkowanie VAT usług ściągania długów

Pytanie:

Jaki jest zakres pojęciowy terminu: usługi ściągania długów", które zostały wyłączone z wykazu usług zwolnionych od podatku VAT? Czy wykonanie przekazu na podstawie art. 921[1] i nast. Kodeksu cywilnego, czyli zapłata za dłużnika jego wierzycielowi za pobraniem tego wierzyciela jako odbiorcy przekazu wynagrodzenia (prowizji) rodzi ze strony mojej firmy obowiązek doliczenia podatku VAT od tej prowizji czy też będzie ta prowizja zwolniona od podatku? Dodaję, że jako przekazany jestem jednocześnie dłużnikiem przekazującego, a z wierzycielem-odbiorcą przekazu wiąże moją firmę umowa, którą określamy jako umowę pośrednictwa finansowego.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Opodatkowanie VAT usług ściągania długów

6.12.2004

Pod pozycją 3 załącznika nr 4 do ustawy VAT (załącznika wymieniającego usługi zwolnione od podatku) wymienione zostały usługi pośrednictwa finansowego. Od zasady, iż usługi te są zwolnione od podatku przepisy przewidują szereg wyjątków, w tym jeden dotyczący usług ściągania długów oraz faktoringu. Jednocześnie należy zauważyć, iż przepisy nie definiują usług ściągania długów. Wydaje się, iż usługi te należy rozumieć szeroko i obejmują one wszelkie czynności świadczone przez podatnika mające na celu wyręczenie wierzyciela lub pomoc w odzyskaniu wierzytelności (ściągnięciu długu). Jednocześnie należy zauważyć, iż z punktu widzenia opodatkowania podatkiem od towarów i usług skutki cywilnoprawne dokonanych czynności mają drugorzędne znaczenie. Dlatego też w omawianym stanie faktycznym istotne jest nie to czy wykonanie przekazu (w rozumieniu art. 921[1] Kodeksu cywilnego) podlega opodatkowaniu, lecz to czy dochodzi do wykonania usługi ściągania długów w sensie faktycznym. W omawianym stanie faktycznym raczej nie ma wątpliwości, iż usługi takie są świadczone, a w konsekwencji należy uznać, iż prowizja pobierana przez firmę jest wynagrodzeniem za świadczenie usług ściągania długów. Świadczenie tych usług opodatkowane jest stawką 22%.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ