e-prawnik.pl Porady prawne

Organ wyższego stopnia

Pytanie:

Złożyłem skargę na Starostę, który odmówił mi dostępu do dokumentacji inwestycji. Skargę rozpatrywała Rada Powiatu i, pomijając dostarczone dowody, w podjętej uchwale uznała moją skargę za bezzasadną. W uzasadnieniu uchwały moja argumentacja merytoryczna została całkowicie pominięta. Do kogo można zaskarżyć taką uchwałę?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Organ wyższego stopnia

7.12.2005

Przepis art. 127 § 2 kpa wyraźnie stanowi, że właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy. Zatem, jeśli nie jest przewidziany inny organ odwoławczy, właściwym dla odwołania jest organ wyższego stopnia. Organami wyższego stopnia w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego są w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego - samorządowe kolegia odwoławcze.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Organ wyższego stopnia

Maria

23.9.2010 23:59:43

Organ wyższego stopnia

Jaki urząd jest organem nadrzednym nad KRUS? chce napisać odwolanie ale nie wiem do jakiej instytucji? proszę o pomoc.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ