e-prawnik.pl Porady prawne

Pełnomocnik w sprawie o wykroczenie

Pytanie:

Czy mogę być pełnomocnikiem ojca - pokrzywdzonego w wypadku drogowym (został potrącony na przejściu dla pieszych). Chodzi o swobodny wgląd w akta sprawy i inne działania z tym związane. Mój ojciec ma 60 lat i nigdy nie miał do czynienia z prokuraturą. Czuje się w związku z tym niezbyt pewnie. Policjant prowadzący czynności dochodzeniowe, stwierdził że mogę być pełnomocnikiem. Natomiast asesor w prokuraturze uważa, że prawo nie pozwala na takie pełnomocnictwo. Nie jestem prawnikiem, ale gdy sprawdzałem k.p.k. wywnioskowałem, że mogę być pełnomocnikiem.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Pełnomocnik w sprawie o wykroczenie

16.10.2001

Przepisy kodeksu postępowania w sprawach karnych nie pozostawiają wątpliwości co do zakresu osób, które mogą występować w sprawie w charakterze pokrzywdzonego, jak również reprezentować takie osoby przed organami sprawiedliwości. Pokrzywdzonym jest zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna, której dobro zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Pokrzywdzonego- osobę fizyczną może reprezentować pełnomocnik, który jest adwokatem. W przypadku instytucji państwowej, samorządowej lub społecznej, która występuje w sprawie jako podmiot pokrzywdzony reprezentować go może radca prawny, pracownik tej instytucji. W sytuacji, gdy pokrzywdzony jest małoletni albo ubezwłasnowolniony reprezentuje jego prawa przedstawiciel ustawowy lub osoba, która sprawuje nad nią stałą pieczę.


Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Pełnomocnik w sprawie o wykroczenie

Roman

4.2.2019 22:17:55

Re: Pełnomocnik w sprawie o wykroczenie

W przepisach jest, że może być prawnik, ale nie jest napisane że "tylko", więc moim zdaniem jest to katalog otwarty.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ