e-prawnik.pl Porady prawne

Podstawa prawna zatrzymania osoby na izbie wytrzeźweń

Pytanie:

Jaka jest podstawa zatrzymania kogoś na izbie wytrzeźwień?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Podstawa prawna zatrzymania osoby na izbie wytrzeźweń

27.5.2011

Podstawą zatrzymania jest przepis art. 40 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Zgodni z art. 40.1. Osoby w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób, mogą zostać doprowadzone do izby wytrzeźwień, zakładu opieki zdrowotnej lub innej właściwej placówki utworzonej lub wskazanej przez jednostkę samorządu terytorialnego albo do miejsca zamieszkania lub pobytu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Monika Sych

Monika

11.8.2017 7:33:12

Monika Sych

Chciałabym sie dowiedzieć czy można zabrać wcześniej podopiecznego izby wytrzeźwień


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ