Postanowienie kończące postępowanie w sprawie

Pytanie:

Sąd I instancji odrzucił jako niedopuszczalne zażalenie strony pozwanej na postanowienie oddalające wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji od wyroku częściowego. W uzasadnieniu sąd stwierdził iż, postanowienie o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia apelacji od wyroku częściowego nie jest postanowieniem kończącym postępowanie. Dla mnie jest to korzystne, ale proszę o komentarz oraz o wyjaśnienie terminu co oznacza "postanowienie kończące postępowanie w sprawie"?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 394 kodeksu postępowania cywilnego zażalenie do sądu drugiej instancji przysługuje na postanowienia sądu pierwszej instancji kończące postępowanie w sprawie.

Zażalenie przysługuje na postanowienia sądu kończące postępowanie w sprawie oraz inne postanowienia enumeratywnie wyliczone w 12 punktach art. 394 § 1 oraz na zarządzenia przewodniczącego.

Postanowienie kończące postępowanie to takie, które kończy całe postępowanie lub zamyka drogę do wydania wyroku, a nie orzeczenie wydane w sprawie wpadkowej, rozstrzyganej w toku postępowania.

Takie postanowienie dotyczące kwestii incydentalnej będzie zaskarżone tylko wtedy, gdy wymienione jest w jednym z punktów § 1 art. 394. Cechą charakterystyczną tych postanowień jest to, że dalsze postępowanie w sprawie nie może się już toczyć.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: