e-prawnik.pl Porady prawne

Postępowanie przeciwko policjantowi

Pytanie:

Czy prokuratura może przedstawić zarzuty policjantowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim? Czy w okresie przebywania policjanta na zwolnieniu można go zawiesić w czynnościach służbowych w związku z w/w sytuacją? Czy zawieszenie w czynnościach jest postępowaniem dyscyplinarnym?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Postępowanie przeciwko policjantowi

4.12.2003

Postanowienie o przedstawieniu zarzutów jest sporządzane i ogłaszane podejrzanemu jeżeli dane istniejące w chwili wszczęcia śledztwa albo dochodzenia lub zebrane w jego toku uzasadniają dostatecznie podejrzenie, że czyn popełniła określona osoba. Na sporządzenie postanowienia o przedstawieniu zarzutów nie ma więc wpływu fakt, że osoba podejrzana przebywa na zwolnieniu lekarskim. Zwolnienie lekarskie (spełniające warunki określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie warunki i tryb usprawiedliwiania niestawiennictwa oskarżonych, świadków i innych uczestników postępowania karnego z powodu choroby oraz sposób wyznaczania lekarzy uprawnionych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających niemożność stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu prowadzącego postępowanie) może ewentualnie mieć znaczenie w przypadku niestawiennictwa strony postępowania na wezwanie lub zawiadomienie w postępowaniu karnym.

Policjanta zawiesza się w czynnościach służbowych w razie wszczęcia przeciwko niemu postępowania karnego w sprawie o przestępstwo umyślne z oskarżenia publicznego - na czas nie dłuższy niż 3 miesiące (chyba że szczególne okoliczności sprawy wymagają przedłużenia okresu zawieszenia do czasu ukończenia postępowania karnego), zatem zawieszenie policjanta w czynnościach służbowych jest wynikiem wszczęcia przeciwko policjantowi postępowania karnego. Policjanta można również zawiesić w czynnościach służbowych w razie wszczęcia przeciwko niemu postępowania karnego w sprawie o przestępstwo nieumyślne, ścigane z oskarżenia publicznego, postępowania dyscyplinarnego, jeżeli jest to celowe z uwagi na dobro postępowania lub dobro służby - na czas nie dłuższy niż 3 miesiące. Niezależnie od odpowiedzialności karnej policjant ponosi również odpowiedzialność dyscyplinarną za popełnione przestępstwa i wykroczenia, jednak postępowanie dyscyplinarne zostaje wszczęte z dniem wydania postanowienia o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (3)

Re: Postępowanie przeciwko policjantowi

zbyszek

23.2.2017 16:46:18

Re: Postępowanie przeciwko policjantowi

witam jak mobecnie wnieśc cywilny p/o policjantowi? za niedpoełnien ie swoich obowiązków które skutkowały demolką mojego domu?

Re: Postępowanie przeciwko policjantowi

s***

8.3.2012 21:24:42

Re: Postępowanie przeciwko policjantowi

komentarz... raczej pytanie- czy policjant moze starac sie o przeniesienie do innej komendy jesli ma sprawe karna w toku?

Re: Postępowanie przeciwko policjantowi

s***

8.3.2012 21:24:42

Re: Postępowanie przeciwko policjantowi

komentarz... raczej pytanie- czy policjant moze starac sie o przeniesienie do innej komendy jesli ma sprawe karna w toku?

Pokaż wszystkie komentarze (3)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ