Postępowanie przeciwko policjantowi

Pytanie:

"Czy prokuratura może przedstawić zarzuty policjantowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim? Czy w okresie przebywania policjanta na zwolnieniu można go zawiesić w czynnościach służbowych w związku z w/w sytuacją? Czy zawieszenie w czynnościach jest postępowaniem dyscyplinarnym?"

Odpowiedź prawnika: Postępowanie przeciwko policjantowi

Postanowienie o przedstawieniu zarzutów jest sporządzane i ogłaszane podejrzanemu jeżeli dane istniejące w chwili wszczęcia śledztwa albo dochodzenia lub zebrane w jego toku uzasadniają dostatecznie podejrzenie, że czyn popełniła określona osoba. Na sporządzenie postanowienia o przedstawieniu zarzutów nie ma więc wpływu fakt, że osoba podejrzana przebywa na zwolnieniu lekarskim. Zwolnienie lekarskie (spełniające warunki określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie warunki i tryb usprawiedliwiania niestawiennictwa oskarżonych, świadków i innych uczestników postępowania karnego z powodu choroby oraz sposób wyznaczania lekarzy uprawnionych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających niemożność stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu prowadzącego postępowanie) może ewentualnie mieć znaczenie w przypadku niestawiennictwa strony postępowania na wezwanie lub zawiadomienie w postępowaniu karnym.

Policjanta zawiesza się w czynnościach służbowych w razie wszczęcia przeciwko niemu postępowania karnego w sprawie o przestępstwo umyślne z oskarżenia publicznego - na czas nie dłuższy niż 3 miesiące (chyba że szczególne okoliczności sprawy wymagają przedłużenia okresu zawieszenia do czasu ukończenia postępowania karnego), zatem zawieszenie policjanta w czynnościach służbowych jest wynikiem wszczęcia przeciwko policjantowi postępowania karnego. Policjanta można również zawiesić w czynnościach służbowych w razie wszczęcia przeciwko niemu postępowania karnego w sprawie o przestępstwo nieumyślne, ścigane z oskarżenia publicznego, postępowania dyscyplinarnego, jeżeli jest to celowe z uwagi na dobro postępowania lub dobro służby - na czas nie dłuższy niż 3 miesiące. Niezależnie od odpowiedzialności karnej policjant ponosi również odpowiedzialność dyscyplinarną za popełnione przestępstwa i wykroczenia, jednak postępowanie dyscyplinarne zostaje wszczęte z dniem wydania postanowienia o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • zbyszek 2019-02-23 16:46:18

    witam jak mobecnie wnieśc cywilny p/o policjantowi? za niedpoełnien ie swoich obowiązków które skutkowały demolką mojego domu?

  • s*** 2014-03-08 21:24:42

    komentarz... raczej pytanie- czy policjant moze starac sie o przeniesienie do innej komendy jesli ma sprawe karna w toku?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika