Poświadczenie zgodności z orginałem

Pytanie:

Na jakiej podstawie prawnej adwokaci i radcowie prawni są uprawnieni do poświadczania zgodności z oryginałem kopii dokumentów składanych jako załączniki pozwów czy pism procesowych? W jaki sposób powinna poświadczać kopie dokumentów strona występująca bez adwokata czy radcy prawnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jak rozumiemy pytający ma na myśli postępowanie przed sądem cywilnym. Zgodnie z art. 129 § 1 kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.) jeżeli strona powołuje się na dokument to na żądanie strony przeciwnej należy dostarczyć ten dokument w oryginale. Z kolei zgodnie z § 2. art. 129 k.p.c. Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub radcą Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. 

Zatem na podstawie art. 129 § 2 k.p.c. występujący w sprawie adwokat lub radca prawny może poświadczyć za zgodność z oryginałem składane odpisy dokumentów. Takie poświadczenie ma charakter dokumentu urzędowego (por. art. 129 § 3 k.p.c.). Jeżeli strona występuje bez profesjonalnego pełnomocnika to odpisy składanych pism powinien potwierdzić za zgodność z oryginałem notariusz.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: