Poświadczenie zgodności z orginałem

Pytanie:

Na jakiej podstawie prawnej adwokaci i radcowie prawni są uprawnieni do poświadczania zgodności z oryginałem kopii dokumentów składanych jako załączniki pozwów czy pism procesowych? W jaki sposób powinna poświadczać kopie dokumentów strona występująca bez adwokata czy radcy prawnego?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jak rozumiemy pytający ma na myśli postępowanie przed sądem cywilnym. Zgodnie z art. 129 § 1 kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.) jeżeli strona powołuje się na dokument to na żądanie strony przeciwnej należy dostarczyć ten dokument w oryginale. Z kolei zgodnie z § 2. art. 129 k.p.c. Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub radcą Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. 

Zatem na podstawie art. 129 § 2 k.p.c. występujący w sprawie adwokat lub radca prawny może poświadczyć za zgodność z oryginałem składane odpisy dokumentów. Takie poświadczenie ma charakter dokumentu urzędowego (por. art. 129 § 3 k.p.c.). Jeżeli strona występuje bez profesjonalnego pełnomocnika to odpisy składanych pism powinien potwierdzić za zgodność z oryginałem notariusz.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 11.3.2018

  Nowe przepisy dot. wprowadzania do obrotu niektórych urządzeń?

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności i ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wynika (...)

 • 19.5.2018

  Uwaga na oferty i wymuszenia związane z RODO

  Im bliżej do 25 maja 2018 r., czyli dnia rozpoczęcia stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tym częściej do firm i instytucji kierowane są oferty skorzystania (...)

 • 30.6.2018

  Nowelizacja ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

  Najważniejsze zmiany w ustawie dotyczą dostosowania polskiego prawa do regulacji Unii Europejskiej, reformy postępowania w sprawie kar administracyjnych oraz ułatwień dla przedsiębiorców. (...)

 • 28.3.2005

  Certyfikat na wyrób dobrowolny czy obowiązkowy?

  Jeśli już posiadasz certyfikat na swoje wyrobu, to być może zastanawiasz się, co Ci daje jego posiadanie. Jeśli nie posiadasz certyfikacji, to zapewne zastanawiasz się czy warto się o nią postarać. (...)

 • 21.11.2017

  Europejskie poświadczenie spadkowe

  Europejskie poświadczenie spadkowe to nowy rodzaj dokumentu potwierdzającego, że osoba w nim wymieniona posiada określone w tym dokumencie prawa do spadku. Podobną rolę pełni obecnie w Polsce (...)