Poszukiwanie osoby listem gończym

Pytanie:

Czy osoba, która ma dozór policyjny, jej miejsce pobytu jest znane, może zostać zatrzymana listem gończym wystawionym w innym postępowaniu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 279. § 1 kpk jeżeli oskarżony, w stosunku do którego wydano postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, ukrywa się, sąd lub prokurator może wydać postanowienie o poszukiwaniu go listem gończym. Regulacja ta przesądza, iż aby w stosunku do danej osoby list gończy mógł być wydany konieczne jest spełnienie przesłanek:

  1. osoba ta występuje w roli oskarżonego (podejrzanego),
  2. w stosunku do niej zostało wydane postanowienie o tymczasowym aresztowaniu,
  3. ukrywa się.

W stanie określonym w pytaniu mamy najprawdopodobniej do czynienia z sytuacją, gdy organ postępowania karnego nie dysponuje aktualnym miejscem pobytu osoby przeciw której prowadzi postępowanie. Tym samym uznał, iż osoba ta ukrywa się. Okoliczność ta przesądza, iż osoba ta może zostać zatrzymana przez odpowiednie organy jako poszukiwana listem gończym. Za celowe więc uznać należy niezwłoczne powiadomienie o aktualnym miejscu przebywania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: