Powództwo przeciwegzekucyjne a tok egzekucji

Pytanie:

Czy po złożeniu skargi w sądzie odnośnie wysokości żądanej przez wierzyciela kwoty zostanie wstrzymana egzekucja komornicza na czas wyjaśnienia sprawy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wyjaśnienie sprawy ma miejsce w trakcie postępowania sądowego, którego wynikiem jest tytuł egzekucyjny, zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Na jego podstawie komornik może prowadzić egzekucję. W chwili obecnej przysługuje Panu jedynie powództwo opozycyjne, oparte na art. 840 kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, dłużnik może w drodze procesu żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia:

  1. jeżeli przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności,
  2. jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy;
  3. jeżeli małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787, wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, przy czym małżonkowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, lecz i te, z którymi mógł wystąpić jego współmałżonek.

Wniesienie powództwa opozycyjnego nie powoduje automatycznie zawieszenie postępowania. W celu zabezpieczenia wniesionego powództwa, sąd może jednak, na wniosek powoda, zawiesić prowadzone postępowanie egzekucyjne.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY