Powstanie obowiązku podatkowego przy WNT

Pytanie:

"Prowadzę działalność gospodarczą, w której często mam dostawy wewnątrzwspólnotowe. Zgodnie z ustawą o VAT, obowiązek podatkowy przy takich dostawach powstaje w dniu dostawy lub w dniu wystawienia faktury VAT (która data jest wcześniejsza). Zwykle na przełomie miesięcy mam tak, że faktura jest wystawiona np. na koniec maja, a dostawa przychodzi w czerwcu. WNT muszę więc wystawić w czerwcu, ale obowiązek podatkowy powstaje w maju. Wiąże się to z regularnym comiesięcznym robieniem korekt deklaracji VAT, co jest bardzo uciążliwe i nielogiczne, mimo że zgodne z przepisami. Czy przepisy o VAT dają jakąś inną możliwość rozliczania transakcji z UE realizowanych na przełomie miesięcy, tzn. faktura koniec jednego miesiąca, a dostawa początek drugiego? "

Odpowiedź prawnika: Powstanie obowiązku podatkowego przy WNT

Zgodnie z art. 10 ust. 5-7 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, z zastrzeżeniem ust. 6-9. W przypadku gdy przed terminem podatnik podatku od wartości dodanej wystawił fakturę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. Przepis ten stosuje się odpowiednio do faktur wystawianych przez podatnika podatku od wartości dodanej potwierdzających otrzymanie przez niego od podatnika całości lub części należności przed dokonaniem dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju. Jedynie w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania tych towarów, nie później jednak niż z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej.

Niestety może dochodzić do sytuacji, że towar jest przywożony razem z fakturą w jednym miesiącu, ale z faktury wynika, iż była ona wystawiona w poprzednim miesiącu. Ponieważ obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów z chwilą wystawienia faktury, konieczna będzie korekta deklaracji za poprzedni miesiąc, ujmująca również tę dostawę.

Przepisy w zakresie powstania obowiązku podatkowego przy WNT są jasne i trudno jest wskazać jakieś rozwiązanie pozwalające na uniknięcie robienia korekt. Jeśli jest taka możliwość, kontrahent  mógłby przesłać np. skan faktury albo przesłać ją faksem do polskiego podatnika, ten widziałby, z jaką datą jest wystawiona i ująłby ją w deklaracji. Oczywiście taka forma faktury nie ma wartości oryginalnego dokumentu, ale zakładamy, że oryginalna faktura w ciągu kilku dni dojdzie. Drugim rozwiązaniem jest, aby faktura była wysyłana np. kurierem czy listem priorytetowym, tak aby doszła do polskiego podatnika jeszcze w danym miesiącu, a nie razem z towarem w miesiącu następnym.


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika