Powstanie obowiązku podatkowego w WDT

Pytanie:

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy (VAT) u wystawcy faktury WDT (sprzedaż towaru) w następującej sytuacji: fakturę wystawiliśmy 21.10.2005; datą potwierdzenia odbioru faktury i towaru na osobnym dokumencie jest 25.10.2005; list przewozowy został wystawiony 22.10.2005, lecz brakuje potwierdzenia jego odbioru (transport: własnością i kosztem odbiorcy towaru). Wszystkie dokumenty opatrzone zostały przez nas datownikiem - wpłynęło dnia 29 listopada 2005.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów. Jeśli jednak przed upływem powyższego terminu podatnik wystawił fakturę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury (art. 20 ust. 2 ustawy o VAT).

Zatem wystawienie przez podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów faktury dokumentującej tę transakcję skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w momencie wystawienia tej faktury (jeśli zatem fakturę wystawiono np. 21.10.2005 r., obowiązek podatkowy powstanie w tym właśnie dniu).

Powstanie obowiązku podatkowego powoduje, że wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów powinna być wykazana w deklaracji składanej za miesiąc powstania obowiązku podatkowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 19.5.2012

  CIT - Podatek dochodowy od osób prawnych

  Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych obowiązania są bez wezwania składać deklarację o wysokości dochodu (lub straty) osiągniętego od początku roku podatkowego i wpłacać na rachunek (...)

 • 12.2.2014

  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy na gruncie podatku VAT?

  Powstanie obowiązku podatkowego jest szczególnego rodzaju momentem, w którym potencjalna tylko czynność podlegająca opodatkowaniu staje się czynnością zaistniałą i rodzi skutki podatkowe. (...)

 • 13.2.2012

  Jak rozliczyć czynności dokonane przed wyborem metody kasowej?

  Wybór metody kasowej wiąże się z odpowiednim rozliczeniem czynności dokonanych w poprzednich okresach. Ustawodawca wprowadził rozwiązania mające uchronić podatnika VAT przed podwójnym opodatkowaniem (...)

 • 13.1.2017

  Jak powstają zobowiązania podatkowe?

  Zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie (...)

 • 25.12.2017

  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości?

  Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstaje, co do zasady, od pierwszego dnia miesiącanastępującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego (...)