Pozwolenie na budowę niezgodne z wzzt

Pytanie:

Wydana decyzja uzgadniała warunki zabudowy dla zagrody rolniczej, jako jedynego dozwolonego typu zabudowy. Wydana na jej podstawie decyzja zezwala na budowę budynków, jednak bez określenia ich jako zagroda rolnicza. Na podstawie tej decyzji budowany jest motel. Czy decyzja zezwalająca na budowę może pomijać istotne z punktu widzenia prawa określenie rodzaju inwestycji, a tylko wyliczać jej składniki: budynki, infrastrukturę itd.?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Decyzja o pozwoleniu na budowę jest wydawana między innymi w oparciu o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projekt budowlany (stąd decyzja precyzuje charakter planowanego obiektu przez odwołanie do projektu budowlanego). Organ architektoniczno – budowlany może wydać decyzję o pozwoleniu na budowę, która będzie zgodna z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy albo z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli więc na danym terenie konieczne jest uzyskanie decyzji wzzt (brak planu miejscowego), to projekt budowlany powinien spełniać wymagania w niej określone (art. 34 Prawa budowlanego).

Organ ma obowiązek przed wydaniem pozwolenia na budowę sprawdzić zgodność projektu z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Jeżeli mimo zasadniczej sprzeczności między projektem budowlanym a wzzt wydano pozwolenia na budowę, to można uznać iż decyzję wydano z rażącym naruszeniem prawa. A taką decyzję organ powinien uznać za nieważną. Z drugiej strony jednak, jeśli zaczął obowiązywać na danym terenie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to organ wydający pozwolenie na budowę  powinien dodatkowo porównać decyzję wzzt z założeniami planu miejscowego. Nie jest wykluczone, iż to właśnie jest powodem wydania decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu o zupełnie innym charakterze niż wynikałoby to z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 19.7.2018

  Odblokowane wyodrębnianie mieszkań w starych budynkach

  Będzie łatwiej uzyskać własność lokali mieszkalnych budowanych przed 1995 r. Po uchwaleniu przez obie izby parlamentu nowelizacja ustawy o własności lokali czeka na podpis Prezydenta.

 • 22.6.2012

  Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

  Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia właściwego organu. Co to jest zmiana sposobu użytkowania? Czy w razie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (...)

 • 6.2.2015

  Zmiany w prawie budowlanym 2015

  Rewolucyjne zmiany w prawie budowlanym - rozszerzenie inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę, uproszczenie projektu i wiele innych udogodnień.

 • 6.5.2010

  Kiedy jest dopuszczalne odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych?

  Wedle art. 9 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane, w przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7. Zgodnie (...)

 • 3.7.2009

  Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

  Pozwolenie na budowę jest decyzją administracyjną, na podstawie której można rozpocząć roboty budowlane. Zanim jednak wniesie się wniosek o wydanie pozwolenia na budowę należy uzyskać (...)