e-prawnik.pl Porady prawne

Praca na wolnym powietrzu

Pytanie:

Jestem cywilnym pracownikiem Jednostki Wojskowej zatrudnionym na etacie wartownika. Moja praca polega na ochronie obiektów Jednostki. Pracuję w systemie dwunastogodzinnego dnia pracy. Dotychczas nasz czas pracy wyglądał następująco: 2 godziny na posterunku (tj. na wolnym powietrzu), a następnie 2 godziny w pomieszczeniu, także łącznie 6 godzin na posterunku, a 6 w pomieszczeniu. Po zmianach, które nam wprowadzono będziemy przebywać 8 godzin na posterunku, a 4 w pomieszczeniu (2 godziny w terenie, 1 godzina w pomieszczeniu). Czy kodeks pracy reguluje ilość godzin pracy w warunkach zimowych w przeciągu 12 godzin i jaki to by miał być czas pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Praca na wolnym powietrzu

Kwestii tych nie reguluje kodeks pracy, ale rozporządzenia wykonawcze do niego. I tak zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (§ 4) Pracodawca zapewnia napoje pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10°C lub powyżej 25°C. Zagadnień związanych z pracą na otwartej przestrzeni nie reguluje w ogóle kodeks pracy. Zostało to pozostawione woli stron stosunku pracy. Jest tylko kilka aktów wykonawczych (rozporządzeń), które regulują kwestie związane z wykonywaniem pracy przez pracowników należących do poszczególnych grup zawodowych w zakresie przysługujących im posiłków czy też napojów (np. policjanci).

Potrzebujesz porady prawnej?