Praca przy sztucznym świetle

Pytanie:

"Jestem zatrudniony na pełnym etacie na stanowisku operatora dźwięku, pracuję w studiu bez okien - oświetlenie jest sztuczne, czas pracy to ok. 7 godzin. Nie mam płacone za szkodliwe, czy takie mi się należy i na jakich warunkach, gdzie powinienem w tej sprawie się skierować?"

Odpowiedź prawnika: Praca przy sztucznym świetle

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy w sprawie ogólnych przepisów BHP, w pomieszczeniach stałej pracy należy zapewnić oświetlenie dzienne, chyba że jest to niemożliwe lub niewskazane ze względu na technologię produkcji, a na stosowanie oświetlenia wyłącznie elektrycznego pracodawca uzyskał zgodę właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego wydaną w porozumieniu z okręgowym inspektorem pracy. Pański pracodawca powinien zatem mięć taką zgodę. Oświetlenie powinno być zgodne z Polską Normą. Zarówno oświetlenie niedostateczne, jak i nadmierne powoduje ze strony pracodawcy obowiązek przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich co trzy lata. Pracodawca, który nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, zgodnie z kodeksem pracy podlega karze grzywny. Instytucją, która kontroluje przestrzeganie przepisów prawa pracy jest Państwowa Inspekcja Pracy i tam należy się zwrócić, gdy są one naruszane. Brak jest ogólnego przepisu który stanowiłby że pracownikowi pracującemu w warunkach szkodliwych dla zdrowia należy się dodatkowe wynagrodzenie. Regulują to zwykle wewnętrzne przepisy obowiązujące danego pracodawcę, regulaminy wynagradzania lub układy zbiorowe.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Małgorzata Skwara 2016-08-20 15:10:08

    Ze względu na wykonywany rodzaj pracy zatrudne w kancelarii osoby mają zaklejone okna. Polega to na oklejeniu ich jasną matującą folią. Folia ta praepuszcza światło dzienne ale nie pozwala widzieć co dzieje się na zewnątrz. Taki jest wymóg ze względu na rodzaj dokumentacji opracowywanej w kancelariach. Pracownicy brak dostatecznej ilości światła dziennego uzupełniają oświetleniem sztucznym. Czy to, że oświetlenie sztuczne jest włączone przez całą zmianę roboczą podczas, której przebywają w tych pomieszczeniach pomimo częściowego dopływu oświetlenia naturalnego upoważnia do zaliczenia tego stanowiska do stanowisk o I stopniu szkodliwości?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika