Praca w godzinach nadliczbowych

Pytanie:

Pracuję na wyższej uczelni państwowej. Pracodawca przyznaje mi zajęcia ponadwymiarowe w sobotę, które są identycznie rozliczane jak zajęcia w zwykłym dniu pracy. Dawniej tego typu zajęcia (w sobotę i niedzielę) były podwójnie płatne. Czy mogę się nie zgodzić do pracę w soboty i niedziele? Jeżeli tak, to na jakiej podstawie prawnej? Czy w przyszłości będę mógł dochodzić odszkodowania finansowego za pracę w soboty i niedziele, którą już wykonałem i która została wliczona w tak zwane godziny ponadwymiarowe i zapłacona?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z pytania nie wynika w jakim charakterze pracuje Pan na uczelni wyższej. Zakładamy, że pracuje Pan w charakterze nauczyciela akademickiego. Czas pracy nauczyciela akademickiego jest określony zakresem jego obowiązków dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych. Rodzaje zajęć dydaktycznych rozliczanych w ramach pensum i wymiar pensum ustala senat uczelni. Dla pracowników naukowo-dydaktycznych minimalny wymiar pensum wynosi 120 godzin obliczeniowych rocznie, a maksymalny - 210 godzin obliczeniowych rocznie. Dla starszych wykładowców i wykładowców oraz osób zatrudnionych na stanowiskach równorzędnych minimalny wymiar pensum wynosi 240 godzin obliczeniowych rocznie, a maksymalny - 360 godzin obliczeniowych rocznie; dla lektorów i instruktorów oraz osób zatrudnionych na stanowiskach równorzędnych minimalny i maksymalny wymiar pensum wynosi odpowiednio 300 i 540 godzin obliczeniowych rocznie. Rozkład zajęć, ustala kierownik jednostki organizacyjnej określonej w statucie uczelni.  

Obowiązkowy wymiar czasu pracy wynosi 36 godzin tygodniowo. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych koniecznością realizacji programu nauczania, nauczyciel akademicki może być zobowiązany do prowadzenia zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych. Ilość tych godzin nie może przekraczać dla pracowników naukowo-dydaktycznych 1/4, a dla pracowników dydaktycznych 1/2 pensum. Nauczyciela akademickiego w ciąży lub wychowującego dziecko do jednego roku nie można zatrudniać w godzinach ponadwymiarowych bez jego zgody.  

W zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy kodeksu pracy w tym o wynagrodzeniu za godziny nadliczbowe. Za pracę w soboty nauczyciel powinien dostawać dodatkowo 50 % wynagrodzenie za każdą godzinę, a za pracę w niedziele i święta dodatkowo 100 % wynagrodzenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: