Prawo pracy: Czas pracy - Porady prawne

Godzina rozpoczęcia pracy

Jak należy interpretować w myśl obowiązujących przepisów prawa godzinę rozpoczęcia pracy? Czas pracy ustalono na godz. 7-15. Punktualnie o godzinie 7 do pokoju przełożonego zostaje przekazana (...)

Nienormowany czas pracy

Co to jest nienormowany czas pracy, w stosunku do kogo można go zastosować, jakie są jego konsekwencje? Czy zastępca głównego księgowego ma w/w czas pracy?

Czas pracy w systemie zadaniowego czasu pracy

Od nowego roku planujemy zatrudnić pracownika na stanowisku informatyka w wymiarze pełnego etatu lub niepełnego etatu w zadaniowym czasie pracy. W jaki sposób określić w informacji o warunkach (...)

Szkolenie pracownika w dni wolne od pracy

Jestem pracownikiem służby cywilnej (nie urzędnikiem) zatrudnionym w Urzędzie Skarbowym, pracodawca kieruje mnie na szkolenie poza miejsce zamieszkania odbywające się w weekend - tj. dni wolne od (...)

Czy lista obecności dla pracowników jest obowiązkowa?

Czy obowiązkowe jest prowadzenie w zakładzie pracy listy obecności podpisanej przez pracowników oprócz kart ewidencji czasu pracy? Czy PIP może poprosić o okazanie listy obecności?

Czy pracodawca ma prawo kazać mi pracować w nadgodzinach?

Mój szef każe mi pracować w moje wolne soboty (rzecz jasna nie wszystkie). W sumie jest to około 300 nadgodzin. Czy muszę pracować w nadgodzinach? Czy jeżeli nie przyjdę do pracy w moje dni wolne, (...)

Praca ponad limit nadgodzin

Art. 151 § 3 kodeksu pracy określa maksymalną liczbę nadgodzin dla jednego pracownika w roku kalendarzowym (150 godzin). Natomiast w art. 151 § 4 dopuszcza się ustalenie w układzie zbiorowym pracy (...)

Nielimitowane nadgodziny

Maszynista PKP pracuje w systemie równoważnego czasu pracy wg ustalonego harmonogramu. Zdarza się, że zachodzą okoliczności (awaria lokomotywy, powalone drzewa na tory lub wypadek z człowiekiem), (...)

Delegacja służbowa w niedzielę

Pracownik etatowy został wysłany przez pracodawcę w delegację zagraniczną, która trwała od środy do wtorku. Czyli w niedzielę pracownik przebywał w delegacji, ale nie wykonywał pracy. Czy za (...)

Praca sprzedawcy a zadaniowy system czasu pracy

Pracodawca zatrudnia projektantów i sprzedawców w systemie zadaniowego czasu pracy. Czy możliwe jest zatrudnienie sprzedawców w takim systemie?

Ewidencja pracy a zadaniowy system czasu pracy

Pracodawca zatrudnia projektantów i sprzedawców w systemie zadaniowego czasu pracy. Czy jest obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy?

Godziny nadliczbowe brutto czy netto?

Pracownik w 2011 r. przepracował ponad 700 godzin nadliczbowych. W lutym br. pracodawca wypowiedział mu pracę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Przy wypowiedzeniu umowy pracownik podpisał (...)

System równoważnego czasu pracy

Na czym polega system równoważnego czasu pracy?

Czynności wykonywane przez nauczyciela w ramach czasu pracy

Jakie czynności wykonuje nauczyciel w ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia?

Odrzucenie przez pracodawcę wniosku pracownika o ograniczenie czasu pracy do 1/2 etatu

Aktualnie pracuję na pełny etat. Przedłożyłem mojemu pracodawcy wniosek o ograniczenia czasu pracy do 1/2 etatu. Pracodawca jednak wniosek odrzucił, czy zasadnie?

Prawidłowy zapis w liście obecności

Pracownik samorządowy z tytułu uczestnictwa w zebraniach wiejskich odbywających się w czasie wolnym pracownika wypracował ileś godzin , za które należy udzielić mu czasu wolnego.Jeżeli ta ilość (...)

Praca w pełnym wymiarze - definicja

Pracownik chce przejść na wcześniejszą emeryturę na podstawie wykonywania pracy w warunkach szczególnych. U tego samego pracodawcy pracuje jako mechanik samochodowy od 1968 r. Przez te wszystkie (...)

System D2D a czas wykonywania pracy

Kiedy wykonuje pracę pracownik, sprzedający produkty w systemie D2D?

Czas pracy kuriera

Czy przejazd kuriera z siedziby pracodawcy do pierwszego klienta i od ostatniego klienta z powrotem do siedziby pracodawcy, wliczany jest do czasu jego pracy?

Czas przebywania poza siedzibą pracy a czas pracy

Czy czas od wyjazdu do powrotu do siedziby powinien być zaliczony do czasu pracy?

Rezygnacja z pracy

Pracownik zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony, pracował w firmie mniej niż 6-mcy. Okres wypowiedzenia wynosi więc 2 tygodnie. Dnia 20.06.2011 pracownik złożył rezygnację z pracy (...)

Czas spędzony w delegacji a dodatkowe wynagrodzenie

Czy za czas spędzony w delegacji, (na budowie oraz czas powrotu z budowy) przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ?

Niepełnosprawność a akordowy system pracy

Pracodawca zatrudnia pracownika z umiarkowaną niepełnosprawnością w systemie akordowym. Czy tak osoba może być zatrudniona w takim systemie? Jakie przepisy mówią o sposobie zatrudnienia takiej (...)

Dodatkowe wynagrodzenie za delegacje

Czy za czas spędzony w delegacji przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ?

Czas pracy w delegacji

Pracownik pracuje w podstawowym systemie czasu pracy w godzinach od 9.00 -17.00. Odbył w ciągu dnia delegację służbową godzinach 6.00 - 15.00. Wyjechał o 6.00, na miejsce delegowania dotarł na (...)

Dobowy odpoczynek a praca w nocy

Problem dotyczy pracowników drużyn trakcyjnych. Z uwagi na charakter wykonywanej pracy, bardzo często początek pracy przypada w godzinach od 5.00 do 7.00 lub praca kończy się w godzinach pomiędzy (...)

Ruchomy czas pracy

W zakładzie wdrożono elektroniczny system rejestracji czasu pracy. W regulaminie zdefiniowano tolerancje czasu wejścia: 30 minut przed i 10 minut po ustalonej godzinie oraz czasu wyjścia: 5 minut przed (...)

Staż zakładowy a okres wypowiedzenia

Witam. Pracuję w pewnej prywatnej firmie od 01.11.2007r. Posiadam umowę o pracę na czas nieokreślony (od kwietnia `10 na stanowisku kierowniczym) i interesuje mnie sytuacja w której wręczam wypowiedzenie (...)

Zatrudnienie w dwóch firmach jednocześnie

Czy pracownik może być jednocześnie zatrudniony w dwóch firmach na pełnych etatach ?

Przerwa w pracy na posiłek

Jakie przerwy na posiłek gwarantuje pracownikowi prawo pracy i czy ten czas odlicza się od czasu pracy, czy nie (pracuję 8 godzin)?

Umowa zlecenia a regulacje kodeksu pracy

Pracuje na portierni na umowę zlecenie. Godziny pracy mam wg grafika i wyglądają następująco: od 7.00-19.00 i 24 godziny wolne i od 19.00-7.00 i 48 godzin wolnych, jak wynika z grafika pracuję w (...)

Ewidencja czasu pracy a lista obecności co jeśli są różnice?

Co w przypadku, kiedy występują różnice pomiędzy prowadzoną w komputerze ewidencją czasu pracy a listą obecności, na której podpisuje się pracownik. Różnica ta polega na tym, że na liście (...)

Odbiór dnia wolnego za pracę w sobotę

Pracownik pracuje na umowę o pracę w pięciodniowym (od poniedziałku do piątku) w 40 godzinnym wymiarze czasu pracy (po 8 godzin dziennie). Pracownik został poproszony o przyjście do pracy w sobotę. (...)

Zajęcie komornicze wynagrodzenia za nadgodziny

We wrześniu 2007 roku podjąłem prace w firmie zajmującej się sprzedażą okien, drzwi, itp. Pracowaliśmy 5 dni w tygodniu po 8 godzin i 2 soboty w miesiącu dodatkowo po 4 h. Nasz pracodawca za każde (...)

Praca w niedzielę

Pracownik zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy na pełny etat zawsze pracuje od niedzieli do czwartku, natomiast piątek i sobota są dniami wolnymi od pracy. W jaki sposób spełnić obowiązek (...)

Czas pracy a umowa o dzieło

Jestem scenografem. Projektuję i wykonuję dekoracje do filmów reklamowych. Przed okresem zdjęciowym sam decyduję czy mam pracować 3 godz. dziennie czy 18. Oddaję dekorację zawsze na czas a mój (...)

Zadaniowy czas pracy a nadgodziny

Pracownik zatrudniony w firmie w umowie o pracę posiada zapis: strony ustalają zadaniowy czas pracy w ramach zasadniczo 8-godzinnej dobowej oraz przeciętnie 40-godzinnej tygodniowej normie czasu pracy (...)

Zatrudnienie kierowcy na umowę zlecenie

Firma chce podpisać umowę zlecenie z kierowcą , który będzie prowadził auto ciężarowe pow. 3,5 t. Czy dla takiego kierowcy należy zakupić tachograf , czy tego kierowcę obowiązuje ustawa o czasie (...)

Praca w godzinach nocnych

Pracownicy tzw. produkcyjni naszego zakładu pracują w systemie 3-zmianowym. Część z pracowników dostarczyła zaświadczania lekarskie, że ze względu na stan zdrowia nie mogą wykonywać pracy w (...)

Szkolenie bhp w dniu wolnym od pracy

W dniu dzisiejszym od godziny 8:00 do godziny 11:30 pracodawca zorganizował dla grupy pracowników pilnujących (portierów) szkolenie bhp i przeciwpożarowe. Portierzy zatrudnieni są w równoważnym (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika