Prawo pracy: Czas pracy - Porady prawne

Godzina rozpoczęcia pracy

Jak należy interpretować w myśl obowiązujących przepisów prawa godzinę rozpoczęcia pracy? Czas pracy ustalono na godz. 7-15. Punktualnie o godzinie 7 do pokoju przełożonego zostaje przekazana (...)

Nienormowany czas pracy

Co to jest nienormowany czas pracy, w stosunku do kogo można go zastosować, jakie są jego konsekwencje? Czy zastępca głównego księgowego ma w/w czas pracy?

Czas pracy w systemie zadaniowego czasu pracy

Od nowego roku planujemy zatrudnić pracownika na stanowisku informatyka w wymiarze pełnego etatu lub niepełnego etatu w zadaniowym czasie pracy. W jaki sposób określić w informacji o warunkach (...)

Szkolenie pracownika w dni wolne od pracy

Jestem pracownikiem służby cywilnej (nie urzędnikiem) zatrudnionym w Urzędzie Skarbowym, pracodawca kieruje mnie na szkolenie poza miejsce zamieszkania odbywające się w weekend - tj. dni wolne od (...)

Czy lista obecności dla pracowników jest obowiązkowa?

Czy obowiązkowe jest prowadzenie w zakładzie pracy listy obecności podpisanej przez pracowników oprócz kart ewidencji czasu pracy? Czy PIP może poprosić o okazanie listy obecności?

Czy pracodawca ma prawo kazać mi pracować w nadgodzinach?

Mój szef każe mi pracować w moje wolne soboty (rzecz jasna nie wszystkie). W sumie jest to około 300 nadgodzin. Czy muszę pracować w nadgodzinach? Czy jeżeli nie przyjdę do pracy w moje dni wolne, (...)

Praca ponad limit nadgodzin

Art. 151 § 3 kodeksu pracy określa maksymalną liczbę nadgodzin dla jednego pracownika w roku kalendarzowym (150 godzin). Natomiast w art. 151 § 4 dopuszcza się ustalenie w układzie zbiorowym pracy (...)

Nielimitowane nadgodziny

Maszynista PKP pracuje w systemie równoważnego czasu pracy wg ustalonego harmonogramu. Zdarza się, że zachodzą okoliczności (awaria lokomotywy, powalone drzewa na tory lub wypadek z człowiekiem), (...)

Delegacja służbowa w niedzielę

Pracownik etatowy został wysłany przez pracodawcę w delegację zagraniczną, która trwała od środy do wtorku. Czyli w niedzielę pracownik przebywał w delegacji, ale nie wykonywał pracy. Czy za (...)

Praca sprzedawcy a zadaniowy system czasu pracy

Pracodawca zatrudnia projektantów i sprzedawców w systemie zadaniowego czasu pracy. Czy możliwe jest zatrudnienie sprzedawców w takim systemie?

Ewidencja pracy a zadaniowy system czasu pracy

Pracodawca zatrudnia projektantów i sprzedawców w systemie zadaniowego czasu pracy. Czy jest obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy?

Godziny nadliczbowe brutto czy netto?

Pracownik w 2011 r. przepracował ponad 700 godzin nadliczbowych. W lutym br. pracodawca wypowiedział mu pracę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Przy wypowiedzeniu umowy pracownik podpisał (...)

System równoważnego czasu pracy

Na czym polega system równoważnego czasu pracy?

Czynności wykonywane przez nauczyciela w ramach czasu pracy

Jakie czynności wykonuje nauczyciel w ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia?

Odrzucenie przez pracodawcę wniosku pracownika o ograniczenie czasu pracy do 1/2 etatu

Aktualnie pracuję na pełny etat. Przedłożyłem mojemu pracodawcy wniosek o ograniczenia czasu pracy do 1/2 etatu. Pracodawca jednak wniosek odrzucił, czy zasadnie?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika