Ewidencja pracy a zadaniowy system czasu pracy

Pytanie:

"Pracodawca zatrudnia projektantów i sprzedawców w systemie zadaniowego czasu pracy. Czy jest obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy?"

Odpowiedź prawnika: Ewidencja pracy a zadaniowy system czasu pracy

W przypadku wprowadzenia w zakładzie pracy zadaniowego systemu czasu pracy pracodawca nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy. Wynika to z brzmienia art. 149 § 2 kodeksu pracy (Dz. U. 1998 r., Nr 21 poz. 94):

 

Art. 149. § 1. Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Pracodawca udostępnia tę ewidencję pracownikowi, na jego żądanie.

§ 2. W stosunku do pracowników objętych systemem zadaniowego czasu pracy, pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej nie ewidencjonuje się godzin pracy.

 

Powyższe jest uzasadnione tym, że dla tej grupy pracowników nie można z góry ustalić rozkładu czasu pracy, bowiem faktycznie o rozkładzie tym decyduje pracownik.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika