Czas pracy niepełnosprawnego

Pytanie:

"Zatrudniłem 2 pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności na 3/4 etatu i na 1/2 etatu. Ile faktycznie musi przepracować godzin tygodniowo lub miesięcznie pracownik z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zatrudniony na 3/4 etatu i na 1/2 etatu. "

Odpowiedź prawnika: Czas pracy niepełnosprawnego

Ustawa z 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) zawiera uregulowania szczególne w stosunku do zawartych w Kodeksie pracy postanowień, dotyczących czasu pracy oraz zwolnień z pracy.
Czas pracy osoby niepełnosprawnej zależy od orzeczenia stopnia niepełnosprawności:

 • przy lekkim stopniu czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.
 • przy znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności czas pracy nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Wskazany wymiar czasu pracy musi być stosowany od następnego dnia po przedstawieniu pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności.
Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Zakazu tego nie stosuje się w dwóch przypadkach:

 • w stosunku do osób zatrudnionych przy pilnowaniu
 • w przypadku gdy na wniosek osoby zatrudnionej lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne lub z powodu jego nieobecności lekarz sprawujący opiekę nad daną osobą wyrazi na to zgodę. Koszt tych badań ponosi pracodawca.


Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas dodatkowej przerwy wynosi 15 minut jest wliczany do czasu pracy.

Stosownie do art. 134 kp jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy.

Stosowanie krótszych norm czasu pracy nie może spowodować obniżenia wysokości wynagrodzenia wypłacanego w stałej miesięcznej wysokości. Godzinowe stawki wynagrodzenia zasadniczego, które odpowiadają zaszeregowaniu wykonywanej pracy, po przejściu na zmienione normy czasu pracy (po orzeczeniu stopnia niepełnosprawności) ulegają podwyższeniu w stosunku, w jakim pozostaje dotychczasowy wymiar czasu pracy do tych norm.

Wobec powyższego:

 • 1/2 etatu - 3,5 godziny na dobę i 17,5 godzin tygodniowo,
 • 3/4 etatu - 5,25 godziny na dobę i 26,25 godzin tygodniowo.

Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • justyś 2017-02-02 19:10:09

  zostałam zatrudniona w zakładzie pracy z grupa umiarkowana złożyłam w niosek o prace 8 godzin nie siedem nie chcąc robic problemu pracodawcy ,chciałabym wiedzieć jaki netto dochod powinnam otrzymać z najniższej krajowej jeżeli miesięcznie przepracuje 160h a nie 140h przypominam ze jestem zatrudniona jako osoba z grupa niepełnosprawna umiarkowana .dziekuje

 • Mirosław 2013-03-19 10:48:18

  Zostałem zatrudniony jako osoba niepełnosprawna w ochronie mając znaczny stopień niepełnosprawności.Umowa mówi o 3/4 etatu.Naturalnie jest to ochrona całodobowa a więc w ruchu ciągłym.W miesiącu lutym miałem ponad 160 godzin pracy a w marcu tych godzin mam ponad 190.Dyżury są 12 godzinne.Mam wrażenie że pracuję więcej godzin niż powinienem.Co z nadgodzinami?Czy taka forma zatrudnienia jest właściwa czy tylko najbardziej odpowiadająca pracodawcy?Nadmienię że jest to ZPCHR.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika