Godzina rozpoczęcia pracy

Pytanie:

"Jak należy interpretować w myśl obowiązujących przepisów prawa godzinę rozpoczęcia pracy? Czas pracy ustalono na godz. 7-15. Punktualnie o godzinie 7 do pokoju przełożonego zostaje przekazana lista obecności. Godzinę 7.00 ustala kadrowy wnoszący tą listę do pokoju. W tym przypadku może zaistnieć kilkuminutowa różnica czasu na zegarze pracownika i kadrowego. Dokładnie kilka minut po godzinie 7 (np. 4 minuty) pracodawca słownie upomina pracownika za spóźnienie. Punktualnie po godz. 7.00 pracownik nie ma możliwości wpisania się na listę obecności, gdyż lista jest już niedostępna. Gdyby wszedł do pokoju przełożonego i złożył podpis narazić by się mógł na posądzenie o bezprawne wejście do pokoju przełożonego. Podsumowując problem czy istnieją przepisy regulujące czas wystawienia listy obecności np. od godz. 7 - 7.15?"

Odpowiedź prawnika: Godzina rozpoczęcia pracy

Czas pracy jest to czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub innym miejscu wyznaczonym do wykonania pracy. Pracownik ma przy tym obowiązek przestrzegać ustalonego czasu pracy. Spóźnienia, jeżeli są częste i rażące, stanowią podstawę do zwolnienia pracownika. Czasem pracy jest suma godzin w skali doby i tygodnia, w ciągu których pracownik wykonuje pracę lub pozostaje do dyspozycji przełożonych. Pozostawanie do dyspozycji pracodawcy obejmuje rzeczywiste wykonywanie pracy jak i oczekiwanie na wykonanie pracy. Nie można zatem tutaj stosować tego rodzaju utrudnień ze strony pracodawcy wobec pracownika, polegających na niedopuszczeniu do wpisywania się na listę tuż po 7.00. Nie jest to możliwe z praktycznego punktu widzenia przy większej ilości pracowników, jak również przy nieco przestarzałym systemie listy obecności. Niektóre zakłady pracy zaczynają o określonej godzinie ze względu na rozruch np. taśmy produkcyjnej. Wówczas załoga zaczyna np. pracę o 7.00, natomiast rzeczywiste wykonywanie pracy zawsze w takich przypadkach następuje nieco później. Kodeksowa definicja czasu pracy jest zwięzła i jednocześnie nieostra. W rozumieniu przepisu art. 128 KP, czasem pracy jest czas, w którym pracodawca może rozporządzać (dysponować) pracowni­kiem, w zamian za wynagrodzenie. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik świadczy pracę oraz pozostaje w goto­wości do jej wykonywania w miejscu pracy, określonym w umowie o pracę lub w innym miejscu wskazanym przez pracodawcę. Czas pracy jako kluczowe pojęcie prawne stosunku pracy, jest wyznaczony z jednej strony możnością czynienia użytku przez pracodawcę z umiejętności zawodowych pracownika, z drugiej natomiast gotowością pracownika do podejmowania zadań wynikających z rodzaju pracy określonego w umowie o pracę. Kodeks pracy nie definiuje pojęcia gotowości do świadczenia pracy. W art. 81 § l KP zagwarantowano pracownikowi prawo do wynagrodzenia za czas nie­wykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania. Gotowość do świadczenia pracy nie może więc być utożsamiana ze świadczeniem pracy. Gotowość do pracy jest pojęciem, które charakteryzuje obiek­tywna możność podjęcia pracy oraz wola jej wykonywania.


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • abeleks 2015-04-22 12:23:03

    kierownik sobie wymyśliła,że mamy być na stanowisku pracy 15 min.przed rozpoczęciem dniówki.czy ma do tego prawo?Nie ma takiego zapisu w umowie o pracę


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika