Praca w godzinach nocnych

Pytanie:

Pracownicy tzw. produkcyjni naszego zakładu pracują w systemie 3-zmianowym. Część z pracowników dostarczyła zaświadczania lekarskie, że ze względu na stan zdrowia nie mogą wykonywać pracy w godzinach nocnych. Są to zaświadczenia ich lekarzy "domowych" tj. pierwszego kontaktu. Czy pracodawca musi honorować owe zaświadczenia lekarzy "domowych", czy muszą to być zaświadczenia lekarzy specjalistów lub lekarzy medycyny pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Po pierwsze, lekarz przeprowadzający okresowe badanie lekarskie pracowników może wydać zaświadczenie o zdolności pracownika do wykonywania dotychczasowej pracy, lecz z przeciwwskazaniem do pracy w porze nocnej.

Badania profilaktyczne (w tym badania okresowe) mogą przeprowadzać lekarze, którzy posiadają specjalizację w dziedzinie: medycyny pracy, medycyny przemysłowej, medycyny morskiej i tropikalnej, medycyny kolejowej, medycyny transportu, medycyny lotniczej lub higieny pracy (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy).

Po drugie, pracownik, który ze względów zdrowotnych nie może pracować w godzinach nocnych sam może przedstawić pracodawcy orzeczenie lekarskie o konieczności przeniesienia go do innej pracy ze względu na stwierdzenie szkodliwego wpływu wykonywanej pracy na jego zdrowie (art. 55 § 1 Kodeksu pracy). Jeżeli pracodawca w określonym w orzeczeniu lekarskim terminie nie przeniesie pracownika do innej pracy odpowiedniej ze względu na jego zdrowie oraz posiadane kwalifikacje (w tym wypadku do pracy w godzinach dziennych), pracownikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Art. 55 § 1 Kodeksu pracy nie określa przez kogo ma być wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika. Jednakże ustawa o służbie medycyny pracy (art. 6) oraz w/w rozporządzenie przewidują, że to służba medycyny pracy jest właściwa do realizowania zadań z zakresu orzecznictwa lekarskiego dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy oraz w przepisach wydanych na jego podstawie (w tym więc do określenia, czy dana praca jest szkodliwa dla pracownika oraz to, czy i od kiedy pracownik ma być w związku z tym przeniesiony do innej pracy).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY