Staż zakładowy a okres wypowiedzenia

Pytanie:

"Witam. Pracuję w pewnej prywatnej firmie od 01.11.2007r. Posiadam umowę o pracę na czas nieokreślony (od kwietnia `10 na stanowisku kierowniczym) i interesuje mnie sytuacja w której wręczam wypowiedzenie pracodawcy (albo analogicznie- ja otrzymuję wypowiedzenie). Zastanawiam się jak długi okres wypowiedzenia obowiązywałby tę umowę mimo, że z tego co wiem (wg kodeksu pracy), to aby obowiązywał 3-miesięczny okres wypowiedzenia trzeba w jednej firmie przepracować co najmniej 3 lata. W mojej sytuacji brakuje mi dwóch dni aby przepracować dokładnie 2 lata i 9 miesięcy. Jednak wgłębiając się w temat... czytając różne opinie na ten temat dowiedziałem się, że prawdopodobnie do tego stażu 3 lat wlicza się sam okres wypowiedzenia (czyli 2 lata 9 miesięcy+ 3 miesiące okresu wypowiedzenie). Podjąłem decyzję, aby skontaktować się z ekspertem i zadać pytanie, na którego odpowiedź jest dla mnie bardzo ważne.Czy 3-miesięczny okres wypowiedzenia zacznie obowiązywać mnie po przepracowaniu równych 3 lat czyli dopiero jeśli wypowiedzenie wręczone zostanie mi 1 listopada 2010, czy może 3-miesięczny okres wypowiedzenia zacznie obowiązywać mnie już od 1 sierpnia?"

Odpowiedź prawnika: Staż zakładowy a okres wypowiedzenia

Przedstawiony opis stanu faktycznego dotyczy przepisu art. 36 kodeksu pracy (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.). Artykuł ten stanowi:

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

 

Staż pracy, od którego uzależnione są okresy wypowiedzenia, liczony jest w zasadzie tylko u jednego pracodawcy. Jest to tzw. staż zakładowy.

 

Przytaczane przepisy nie regulują wprost kwestii ustalenia trwania tego stażu zakładowego. Jak stanowi Małgorzata Gersdorf (w: Gersdorf Małgorzata, Rączka Krzysztof, Skoczyński Jacek - Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa 2008 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie IX) ss. 1000): W praktyce powstaje też problem zaliczenia do stażu, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia, stażu pracy biegnącego już w samym okresie wypowiedzenia. Można bowiem utrzymywać, że zakładowy staż pracy, od którego zależy okres wypowiedzenia, określa jedynie okres zatrudnienia u danego pracodawcy liczony do daty złożenia oświadczenia woli (art. 61 k.c. w zw. z art. 300 k.p.). Za takim poglądem może przemawiać użycie w art. 36 zwrotu „był zatrudniony”.

 

Powyższa autorka wskazuje jednak na stanowisko Sądu Najwyższego, który odmiennie rozstrzygnął przedstawione zagadnienie. Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 11 maja 1999 r. (I PKN 34/99, LexPolonica nr 335342, OSNAPiUS 2000, nr 14, poz. 544) stwierdził: O długości okresów wypowiedzenia (art. 36 § 1 kp) decyduje okres zatrudnienia u danego pracodawcy liczony od dnia zawarcia umowy o pracę do daty jej rozwiązania z upływem okresu wypowiedzenia (art. 32 § 2 kp). Przedmiotem rozstrzygnięcia w sprawie, w której zapadł powyższy wyrok, była kwestia dopuszczalności wliczania okresu wypowiedzenia do okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. W uzasadnieniu przytaczanego orzeczenia SN wskazuje, iż nie ma żadnego uzasadnienia prawnego założenie, że staż zatrudnienia u danego pracodawcy znaczy co innego niż okres trwający od chwili nawiązania stosunku pracy do jego ustania (rozwiązania), które w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia (art. 32 § 2 kp). Stanowisko to zdaje się być przesądzające w niniejszej sprawie.

 

Reasumując, w przypadku, gdy przepracuje Pan u danego pracodawcy 2 lata i 9 miesięcy zastosowanie znajdzie wypowiedzenie w wysokości 1 miesiąca, gdyż łączny czas Pana pracy wraz w okresem wypowiedzenia wynosić będzie 2 lata i 10 miesięcy. Natomiast, gdyby okres wypowiedzenia przedłużył Pana staż zakładowy do 3 lat, wówczas zastosowanie znaleźć powienin okres wypowiedzenia równy 3 miesięcy. Sytuacja taka będzie miała miejsce, gdyby wypowiedzenie zostało złożone po przepracowaniu przez Pana 2 lat i 11 miesięcy u danego pracodawcy.

 

Przykład. Okres 3 letniego stażu zakładowego upływa w dniu 15 lipca 2010 r.:

  • wypowiedzenie zostało złożone 10 czerwca 2010 r. - okres wypowiedzenia wynosić będzie 1 miesiąc (w dniu 10 lipca 2010 r. pracownik nie będzie jeszcze miał przepracowanego okresu 3 lat);

  • wypowiedzenie zostało złożone 20 czerwca 2010 r. - okres wypowiedzenia wynosić będzie 3 miesiące (gdyż w dniu 20 lipca 2010 r. pracownik będzie już miał przepracowany okres 3 lat, a więc wypowiedzenie powinno być dłuższe).


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika