System równoważnego czasu pracy

Pytanie:

Na czym polega system równoważnego czasu pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Za ogólny system równoważnego czasu pracy (system typowy, klasyczny) można uznać system uregulowany w art. 135 Kodeksu pracy. Istota równoważnego czasu pracy polega na wprowadzeniu odstępstwa od sztywnej normy dobowej (8-godzinnej), składającej się na podstawowy czas pracy. Równoważny czas pracy składa się z normy dobowej (dłuższej niż 8-godzinna) oraz z normy okresowej (okresu rozliczeniowego). Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy musi być równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy. W przypadku ogólnego równoważnego czasu pracy norma dobowa może być przedłużona do 12 godzin, norma okresowa zaś wynosi miesiąc. W rozliczeniu miesięcznym tygodniowy czas pracy pracownika nie może przekraczać przeciętnie 40 godzin, a ponadto musi być zachowana zasada, że w tygodniu pracownik pracuje najwyżej pięć dni, z tym zastrzeżeniem, że jest to przeciętny pięciodniowy tydzień, co oznacza, że w niektórych tygodniach pracownik może być zatrudniony przez więcej niż pięć dni, byleby tylko odstępstwo to zostało odpowiednio zrekompensowane większą liczbą dni wolnych od pracy w następnych tygodniach. W ramach tego systemu obowiązuje zasada 11-godzinnego nieprzerwanego odpoczynku dobowego oraz zasada nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego według reguł określonych w art. 133 k.p.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 9.10.2018

  Ewidencja czasu pracy - jak prowadzić ewidencję czasu pracy?

  Zgodnie z Kodeksem pracy, czas pracy jest to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Systemy i rozkłady (...)

 • 8.12.2004

  Zadaniowy czas pracy

  Zgodnie z art. 140 znowelizowanego Kodeksu pracy zadaniowy czas pracy można wprowadzić w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy. W ustaleniu tym (...)

 • 25.6.2012

  Praca zmianowa

  Praca zmianowa jest dopuszczalna bez względu na stosowany u danego pracodawcy system czasu pracy. Oznacza to, że zarówno w podstawowym czasie pracy, jak i przedłużonym czas pracy, w ruchu ciągłym, (...)

 • 8.12.2004

  Czas pracy w ruchu ciągłym

  Ruch ciągły to sytuacja w której mamy do czynienia ze stosowaniem takiej organizacji czasu pracy, która zapewnia nieprzerwany przebieg procesu pracy przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, także (...)

 • 23.8.2018

  Najniższa krajowa 2018 - ile wynosi najniższa krajowa brutto i netto?

  Wzrosła najniższa krajowa. Od 1 stycznia 2018 roku pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie za pracę czeka podwyżka. Płaca minimalna wzrośnie wtedy do 2.100 złotych. To o 5% i jednocześnie (...)