Praca sprzedawcy a zadaniowy system czasu pracy

Pytanie:

"Pracodawca zatrudnia projektantów i sprzedawców w systemie zadaniowego czasu pracy. Czy możliwe jest zatrudnienie sprzedawców w takim systemie?"

Odpowiedź prawnika: Praca sprzedawcy a zadaniowy system czasu pracy

Zadaniowy system czasu pracy został przez ustawodawcę wprowadzony w art. 140 kodeksu pracy (Dz. U. 1998 r., Nr 21 poz. 94):

Art. 140. W przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy może być stosowany system zadaniowego czasu pracy. Pracodawca, po porozumieniu z pracownikiem, ustala czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z norm określonych w art. 129.

Aby zastosować u danego pracodawcy system zadaniowego czasu pracy wystarczy, że chociażby jedna ze wskazanych wyżej przesłanek zostanie spełniona. Zadaniowy czas pracy polega na wyznaczeniu pracownikowi konkretnych zadań do wykonania, a zatem powinien być stosowany przy tych rodzajach pracy, przy których nie można z góry wymierzyć czasu potrzebnego dla wykonania typowych zadań pracowniczych lub też gdy nie jest możliwe precyzyjnie określenie pory doby, w której praca powinna być wykonana.

Pracownicy pracujący w takim systemie mają tak ustawione zadania, aby obiektywnie mogli wypełnić swoje obowiązki w ramach norm czasu pracy określonych w art. 129, tj. w ciągu 8 godzin na dobę i przeciętnie w 40 godzin tygodniowo w ramach przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Pracownicy mają jednak wpływ na rozkład własnego czasu pracy i intensywność wykonywania zadań.

System zadaniowy czasu pracy stosowany jest najczęściej wobec przedstawicieli handlowych, pracowników odpowiedzialnych za czystość i porządek, inkasentów, konserwatorów urządzeń w terenie, dziennikarzy, pracowników produkcji zwierzęcej, a także telepracowników i programistów lub kierowców zatrudnionych w transporcie drogowym, w przypadkach uzasadnionych rodzajem wykonywanych przewozów lub ich szczególną organizacją.

W naszej ocenie charakter pracy sprzedawców nie przemawia za zatrudnianiem ich w zadaniowym systemie czasu pracy. Praca sprzedawcy zwykle polega na obsługiwaniu klientów i pozostawaniu do ich dyspozycji w godzinach otwarcia danej placówki, np. sklepu. Godziny otwarcia sklepu są stałe i z góry narzucone przez właściciela (pracodawcę), a informacja o nich jest umieszczona w widocznym miejscu. Sprzedawca nie ma zatem możliwości samodzielnego ustalania godzin swojej pracy (godzin otwarcia sklepu). Nie może też wykonać części zadań (sprzedaży), po czym zakończyć wykonywanie swoich obowiązków na dany dzień mimo tego, że godzina zakończenia jego pracy jeszcze nie nastąpiła. Co innego, gdy pod pojęciem sprzedawcy rozumieć należy de facto przedstawiciela handlowego, który pracuje przede wszystkim w terenie i ma określony oczekiwany pułap sprzedaży produktów lub usług. Taki przedstawiciel może samodzielnie kształtować swój czas pracy i liczbę wykonywanych zadań danego dnia.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika