Praca ponad limit nadgodzin

Pytanie:

"Art. 151 § 3 kodeksu pracy określa maksymalną liczbę nadgodzin dla jednego pracownika w roku kalendarzowym (150 godzin). Natomiast w art. 151 § 4 dopuszcza się ustalenie w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy albo umowie o pracę innej liczby godzin nadliczbowych. Czy w tym wypadku słowo „innej” oznacza większej czy mniejszej liczby nadgodzin? Czy w przypadku gdy pracodawca „administracyjnie” (brak uzgodnień związków zawodowych) wprowadził w regulaminie pracy zapis dopuszczający 300 nadgodzin w roku, a pracownik powołując się na zapisy art. 18 kodeksu pracy będzie mógł odmówić pracy ponad 150 nadgodzin w roku kalendarzowym? "

Odpowiedź prawnika: Praca ponad limit nadgodzin

W doktrynie podkreślono, że w art. 151 § 4 par. 4 przewiduje, nieznaną poprzednio naszemu prawu pracy, możliwość wprowadzenia układem zbiorowym pracy, regulaminem, a także umową o pracę, gdy pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym i nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy, innej niż określona w § 3 liczby godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym. Oznacza to, że gdy tak będzie stanowił układ zbiorowy pracy (zakładowy lub ponadzakładowy), regulamin pracy czy umowa o pracę, jeżeli pracodawca nie ma obowiązku wprowadzenia regulaminu pracy (art. 104 § 2 k.p.), liczba godzin nadliczbowych w razie szczególnych potrzeb pracodawcy może być wyższa niż 150 w roku kalendarzowym (Romer Maria Teresa Najnowsze wydanie: Prawo pracy. Komentarz Warszawa 2009 LexisNexis (wydanie IV) ss. 1328). Brzmienie przepisu dawałoby także podstawy do uznania, że m.in. układem zbiorowym można wprowadzić także mniejszą liczbę nadgodzin niż 150 godzin rocznie, choć takie przypadki będą jednak stanowić rzadkość.

W sytuacji, gdy dokonano zmiany regulaminu pracy bez uzgodnienia ze związkami zawodowymi (w tym sensie, że pracodawca w ogóle nie przedstawił związkom zawodowym swojej propozycji) to uznaje się, że taka zmiana nie ma mocy wiążącej (Iwulski Józef, Sanetra Walerian Najnowsze wydanie: Kodeks pracy. Komentarz Warszawa 2011 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie II) ss. 1504). Podobne stanowisko zajmuje Sąd Najwyższy w wyroku dnia 21 marca 2001 r. sygn. I PKN 320/2000.

W związku z tym naszym zdaniem pracownik mógłby odmówić świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych wykraczających ponad ustawowy limit w związku z art. 18 § 1 i 2 oraz art. 100 § 1 kp.

 

 

 


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • tajemniczy gosc 2016-05-29 22:56:29

    Pracuje w systemie akordowym 8 godzi czy w tym wypadku pracodawca moze zmusic do nadgodzin?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika