Praca ponad limit nadgodzin

Pytanie:

Art. 151 § 3 kodeksu pracy określa maksymalną liczbę nadgodzin dla jednego pracownika w roku kalendarzowym (150 godzin). Natomiast w art. 151 § 4 dopuszcza się ustalenie w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy albo umowie o pracę innej liczby godzin nadliczbowych. Czy w tym wypadku słowo „innej” oznacza większej czy mniejszej liczby nadgodzin? Czy w przypadku gdy pracodawca „administracyjnie” (brak uzgodnień związków zawodowych) wprowadził w regulaminie pracy zapis dopuszczający 300 nadgodzin w roku, a pracownik powołując się na zapisy art. 18 kodeksu pracy będzie mógł odmówić pracy ponad 150 nadgodzin w roku kalendarzowym?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W doktrynie podkreślono, że w art. 151 § 4 par. 4 przewiduje, nieznaną poprzednio naszemu prawu pracy, możliwość wprowadzenia układem zbiorowym pracy, regulaminem, a także umową o pracę, gdy pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym i nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy, innej niż określona w § 3 liczby godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym. Oznacza to, że gdy tak będzie stanowił układ zbiorowy pracy (zakładowy lub ponadzakładowy), regulamin pracy czy umowa o pracę, jeżeli pracodawca nie ma obowiązku wprowadzenia regulaminu pracy (art. 104 § 2 k.p.), liczba godzin nadliczbowych w razie szczególnych potrzeb pracodawcy może być wyższa niż 150 w roku kalendarzowym (Romer Maria Teresa Najnowsze wydanie: Prawo pracy. Komentarz Warszawa 2009 LexisNexis (wydanie IV) ss. 1328). Brzmienie przepisu dawałoby także podstawy do uznania, że m.in. układem zbiorowym można wprowadzić także mniejszą liczbę nadgodzin niż 150 godzin rocznie, choć takie przypadki będą jednak stanowić rzadkość.

W sytuacji, gdy dokonano zmiany regulaminu pracy bez uzgodnienia ze związkami zawodowymi (w tym sensie, że pracodawca w ogóle nie przedstawił związkom zawodowym swojej propozycji) to uznaje się, że taka zmiana nie ma mocy wiążącej (Iwulski Józef, Sanetra Walerian Najnowsze wydanie: Kodeks pracy. Komentarz Warszawa 2011 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie II) ss. 1504). Podobne stanowisko zajmuje Sąd Najwyższy w wyroku dnia 21 marca 2001 r. sygn. I PKN 320/2000.

W związku z tym naszym zdaniem pracownik mógłby odmówić świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych wykraczających ponad ustawowy limit w związku z art. 18 § 1 i 2 oraz art. 100 § 1 kp.

 

 

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

tajemniczy gosc

29.5.2014 22:56:29

nadgodziny

Pracuje w systemie akordowym 8 godzi czy w tym wypadku pracodawca moze zmusic do nadgodzin?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 6.11.2017

  Limity dla podatników prowadzących działalność gospodarczą na 2018 rok

  W oparciu o średni kurs ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok, czyli na dzień 2 października 2017 r. (1 euro = 4,3137 zł) wyliczone są liczne limity (...)

 • 24.9.2017

  Jak wynagrodzić pracownika za godziny nadliczbowe?

  Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu (...)

 • 19.6.2017

  Lepsza ochrona pracowników przed rakiem

  Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów wypracowała porozumienie, dzięki któremu ponad 4 mln pracowników będzie lepiej chronionych w pracy przed (...)

 • 9.8.2018

  Więcej miejsc na kierunkach lekarskich

  Kolejny raz Ministerstwo Zdrowia zwiększa liczbę miejsc na studiach medycznych. 19 lipca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie w tej sprawie. Zakłada ono, że w roku akademickim 2018/2019 limit miejsc (...)

 • 29.9.2017

  Większy limit 50-procentowych kosztów dla twórców

  Limit przychodów osiąganych przez twórców, od których będzie można liczyć 50-proc. koszty uzysku, zostanie dwukrotnie zwiększony - do kwoty 85.528 zł rocznie.