Czas pracy w budownictwie

Pytanie:

Zatrudniam pracowników w firmie budowlanej. Chciałabym się dowiedzieć wszystkiego odnośnie czasu pracy w firmie budowlanej. Ile można w okresie zimowym, letnim nadgodzin kiedy i ile wypłacać? Np. jeżeli w tygodniu jest jakiś dzień świąteczny, to czy mogą odrabiać w sobotę? Od kiedy liczy się według kodeksu pracy czas pracy dla pracownika, jeżeli wysyłany jest on w teren? Np. przychodzi do pracy na 7-rano,wiozę go na budowę oddaloną od siedziby firmy 50 km, dojazd na teren budowy zajmuje godzinę. Od kiedy do kiedy pisać mu czas pracy? Czy koniec pracy jest w momencie zejścia z budowy? Czy też w momencie powrotu do siedziby firmy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Czasem pracy jest okres, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy, zatem czas przejazdu na budowę i powrotu do siedziby firmy należy wliczyć do czasu pracy.

Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Ze względu na szczególne uwarunkowania pracy w budownictwie może być tu wprowadzony system równoważnego czasu pracy - czas pracy nie może przekraczać 12 godzin na dobę w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca (w budownictwie ten okres rozliczeniowy może być przedłużony - nie więcej jednak niż do 4 miesięcy). Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy.

Pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego.

Zasadniczo liczba nadgodzin nie może przekraczać 150 h w roku kalendarzowym, chyba że w firmie istnieje układ zbiorowy, który inaczej to określa. Za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikowi przysługuje dodatek wysokości 100 % wynagrodzenia za pracę w nocy, niedziele i święta oraz w dni wolne od pracy, a w pozostałe dni wysokości 50% wynagrodzenia.

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin, zatem nie ma możliwości, by pracownicy odrabiali 1 dzień świąteczny w tygodniu w soboty. Jeżeli jednak w tygodniu obejmującym siedem dni od poniedziałku do niedzieli, wystąpią dwa święta w inne dni niż niedziela, obniżenie wymiaru czasu pracy o 8 godzin następuje tylko z tytułu jednego z tych świąt, a pracownicy mają obowiązek odrobienia drugiego święta.

Nie ma odrębnych uregulowań co do organizacji pracy w budownictwie, jednakże pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, a zatem praca w okresie jesienno - zimowym na pewno musi być rozsądnie limitowana. Na pewno instrumentem pozwalającym na efektywniejsze wykorzystanie pracy przez pracodawcę jest wprowadzenie systemu równoważnego czasu pracy przy jednoczesnym przedłużeniu okresu rozliczeniowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: