Czas pracy w budownictwie

Pytanie:

"Zatrudniam pracowników w firmie budowlanej. Chciałabym się dowiedzieć wszystkiego odnośnie czasu pracy w firmie budowlanej. Ile można w okresie zimowym, letnim nadgodzin kiedy i ile wypłacać? Np. jeżeli w tygodniu jest jakiś dzień świąteczny, to czy mogą odrabiać w sobotę? Od kiedy liczy się według kodeksu pracy czas pracy dla pracownika, jeżeli wysyłany jest on w teren? Np. przychodzi do pracy na 7-rano,wiozę go na budowę oddaloną od siedziby firmy 50 km, dojazd na teren budowy zajmuje godzinę. Od kiedy do kiedy pisać mu czas pracy? Czy koniec pracy jest w momencie zejścia z budowy? Czy też w momencie powrotu do siedziby firmy?"

Odpowiedź prawnika: Czas pracy w budownictwie

Czasem pracy jest okres, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy, zatem czas przejazdu na budowę i powrotu do siedziby firmy należy wliczyć do czasu pracy.

Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Ze względu na szczególne uwarunkowania pracy w budownictwie może być tu wprowadzony system równoważnego czasu pracy - czas pracy nie może przekraczać 12 godzin na dobę w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca (w budownictwie ten okres rozliczeniowy może być przedłużony - nie więcej jednak niż do 4 miesięcy). Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy.

Pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego.

Zasadniczo liczba nadgodzin nie może przekraczać 150 h w roku kalendarzowym, chyba że w firmie istnieje układ zbiorowy, który inaczej to określa. Za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikowi przysługuje dodatek wysokości 100 % wynagrodzenia za pracę w nocy, niedziele i święta oraz w dni wolne od pracy, a w pozostałe dni wysokości 50% wynagrodzenia.

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin, zatem nie ma możliwości, by pracownicy odrabiali 1 dzień świąteczny w tygodniu w soboty. Jeżeli jednak w tygodniu obejmującym siedem dni od poniedziałku do niedzieli, wystąpią dwa święta w inne dni niż niedziela, obniżenie wymiaru czasu pracy o 8 godzin następuje tylko z tytułu jednego z tych świąt, a pracownicy mają obowiązek odrobienia drugiego święta.

Nie ma odrębnych uregulowań co do organizacji pracy w budownictwie, jednakże pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, a zatem praca w okresie jesienno - zimowym na pewno musi być rozsądnie limitowana. Na pewno instrumentem pozwalającym na efektywniejsze wykorzystanie pracy przez pracodawcę jest wprowadzenie systemu równoważnego czasu pracy przy jednoczesnym przedłużeniu okresu rozliczeniowego.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika