Prawo do odmowy zeznań w procesie cywilnym

Pytanie:

Prawo odmowy zeznań w charakterze świadka, przysługuje osobom najbliższym, wstępnym, zstępnym, powinowatym oraz osobom pozostającym w stosunku przysposobienia. Kogo zaliczamy do osób: wstępnych, zstępnych, powinowatych? Mam zeznawać w charakterze świadka na rozprawie rozwodowej szwagra, zostałem powołany przez jego żonę. Wiem, że moje zeznania mogą mu zaszkodzić, czy mogę odmówić składania zeznań? Do jakich osób jestem zaliczony: wstępny, zstępny czy powinowaty?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wstępni dla konkretnej osoby to krewni w linii prostej - rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie, itd. Zstępni natomiast to także krewni w linii prostej - dzieci, wnuki, prawnuki, itd. Rodzeństwo na przykład to krewni w linii bocznej, należy tu zaliczyć także rodzeństwo przyrodnie i pozamałżeńskie. Z powinowactwem mamy do czynienia wtedy, gdy chodzi o stosunek prawnorodzinny zachodzący między jednym z małżonków (ale nie jego krewnych) a krewnymi drugiego małżonka. Stosunek powinowactwa nie wygasa z ustaniem małżeństwa, z wyjątkiem jego unieważnienia. Z taką sytuacją mamy do czynienia w Pana przypadku, tzn. między Panem a szwagrem istnieje stosunek powinowactwa. Kodeks postępowania cywilnego stanowi natomiast, iż nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem małżonków stron, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwa oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osób pozostających ze stronami w stosunku przysposobienia. Z powyżśzego wynika, iż jest Pan uprawniony do skorzystania z możliwości odmowy zeznań w sprawie rozwodowej szwagra.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 29.12.2017

  Kto może odmówić składania zeznań w postępowaniu karnym?

  W polskim procesie karnym dowód ze świadków jest najczęstszym sposobem dochodzenia do prawdy. Gdy dostajemy wezwanie z sądu, by stawić się w roli świadka, mamy obowiązek udać się (...)

 • 25.10.2019

  Wróciła możliwość składania zeznań CIT-8 w postaci papierowej

  Od 25 października 2019 r. niektórzy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) mogą składać zeznania CIT w postaci papierowej.

 • 9.4.2015

  Kogo możesz powołać na świadka w swojej sprawie?

  W postępowaniu przed sądem możesz i musisz zarazem często przytaczać dowody na swoje twierdzenia. I nie ma tu znaczenia, czy jest to postępowanie procesowe (spierasz się o zapłatę z jakiegoś (...)

 • 25.11.2017

  Pełnomocnik z urzędu w sprawach cywilnych

  W procesie cywilnym możemy żądać ustanowienia dla nas profesjonalnego pełnomocnika z urzędu, w osobie radcy prawnego lub adwokata. Przede wszystkim może uzyskać go strona zwolniona od kosztów (...)

 • 18.6.2017

  Małolaty na rozprawie

  Nowelizacja procedury cywilnej i sądowoadministracyjnej ma na celu umożliwienie osobom małoletnim udziału w charakterze publiczności w jawnych posiedzeniach sądowych w postępowaniu cywilnym i sądowoadministracyjnym.