Prawo do otrzymania nagrody jubileuszowej

Pytanie:

Witam. Jestem długoletnim pracownikiem poczty polskiej. Po jakim czasie pracy będzie mi przysługiwało prawo do otrzymania nagrody jubileuszowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Nagroda jubileuszowa jest świadczeniem przyznawanym pracownikowi w związku z upływem określonego czasu pracy, czyli stażu. Nie jest to świadczenie powszechne. Nie wynika z żadnego przepisu prawa obejmującego wszystkich pracowników. Odpowiedzi na pytanie dotyczące możliwości wypłaty nagrody jubileuszowej należy szukać w regulaminie wynagradzania obowiązującym w Pana zakładzie pracy względnie w zasadach wprowadzonych w zakładowym układzie zbiorowym pracy. Pod koniec 2010 r. w środkach masowego przekazu głośno było o koniecznej restrukturyzacji na poczcie związanej z coraz słabszą rynkowo pozycją operatora. Według zapewnień zarządu oraz związków zawodowych nagrody jubileuszowe dla pracowników miałyby być nadal wypłacane choć w mniejszej wysokości niż miało to miejsce dotychczas.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 20.9.2017

  Specyfika liczenia terminów w prawie pracy

  Rola tematyki liczenia terminów w przepisach powszechnie obowiązującego jest niewątpliwie ważna i wymaga wiele uwagi. Wiele instytucja prawa cywilnego, karnego czy administracyjnego odwołuje (...)

 • 9.10.2018

  Nagrody przyznane Powstańcom Warszawskim bez podatku

  Minister finansów zarządziła zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród przyznanych przez Radę miasta stołecznego Warszawy żołnierzom Powstania Warszawskiego. (...)

 • 6.4.2012

  Przyrzeczenie publiczne

  Jest to jednostronne oświadczenie woli dłużnika, który w drodze ogłoszenia publicznego przyrzeka nagrodę za wykonanie oznaczonej czynności. Publiczność ogłoszenia oznacza, iż powinno ono (...)

 • 18.5.2018

  Obniżka zarobków pracowników samorządowych oraz posłów i senatorów

  Rząd zdecydował, że od 1 lipca 2018 r. o 20% obniżone zostaną wynagrodzenia m.in. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ich zastępców. Z kolei przyjęta (...)

 • 13.12.2018

  Płaca minimalna do zmiany

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy zmieniającej zasady wyliczania wysokości minimalnego wynagrodzenia. W świetle projektowanych przepisów do minimalnej (...)