Prawo jazdy wydane za granicą a uprawnienia w Polsce

Pytanie:

"Prawo jazdy wydane za granicą pozwala prowadzić pojazdy w Polsce?"

Odpowiedź prawnika: Prawo jazdy wydane za granicą a uprawnienia w Polsce

Zgodnie z art. 94 ust. 2 prawa o ruchu drogowym „Osoba posiadająca krajowe prawo jazdy wydane za granicą, która zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może otrzymać polskie krajowe prawo jazdy po oddaniu zagranicznego ważnego prawa jazdy organowi wydającemu prawo jazdy. Jeżeli zagraniczne prawo jazdy nie jest zgodne ze wzorem określonym w Konwencji wymienionej w ust. 1 pkt 2 lit. a, dodatkowym warunkiem otrzymania polskiego prawa jazdy jest zdanie części teoretycznej egzaminu państwowego - warunek ten nie dotyczy prawa jazdy wydanego przez państwo Członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo Członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu.

Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika