Przedłużenie koncesji na wydobycie kopalin

Pytanie:

Koncesja na wydobycie kopaliny pospolitej straciła swoją ważność w zeszłym roku w grudniu. Jednak organ koncesyjny do dnia dzisiejszego nie wydał decyzji ustalającej warunki wygaszenia koncesji, ani decyzji wygaszającej koncesje. Na obszarze gdzie obowiązywała koncesja jest jeszcze złoże. Czy taką koncesję można przedłużyć? Czy procedura koncesyjna musi zostać przeprowadzona od początku?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Niestety przepisy Prawa geologicznego i górniczego nie przewidują specjalnej procedury dla przedłużenia ważności koncesji. Stosownie do art. 16 ust. 5a do zmiany koncesji stosuje się odpowiednio przepisy o udzieleniu koncesji.  Jest to więc ta sama procedura; konieczne jest jej powtórzenie. Z tym, że jeśli zmiana decyzji ma dotyczyć terminu, to wiele dokumentów, które załączone były do poprzedniego wniosku, pozostaje bez zmian. Dlatego można spotkać się z praktyką urzędów, według której przedłożenie sporej części dokumentów (np. mapy projektowanego obszaru i terenu górniczego, wyrysu z mapy ewidencji gruntów, projektu zagospodarowania złoża) nie jest obowiązkowe.

Ponadto również opłata skarbowa jest o połowę niższa i wynosi 308 zł. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

btbeton

19.12.2010 19:33:40

Re: Przedłużenie koncesji na wydobycie kopalin

Jeżeli kupię żwirownię z koncesją to koncesja będzie należała do mnie


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 16.7.2017

  Koncesja - Jakiego rodzaju działalność gospodarcza wymaga koncesji?

  Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej stanowi konstytucyjną zasadę w prawie polskim. Wyjątkiem od tej zasady jest obowiązek uzyskania koncesji przed podjęciem działalności gospodarczej. (...)

 • 15.8.2018

  Kto będzie mógł wydobywać węglowodory?

  Nowelizacja przepisów ma na celu zmniejszenie ponoszonego przez przedsiębiorców ryzyka inwestycyjnego, związanego z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem węglowodorów (...)

 • 21.10.2018

  Co nowego w „podatku miedziowym”?

  W rządowym projekcie nowelizacji ustawy zawarto rozwiązania dotyczące przedsiębiorców zajmujących się wydobyciem miedzi, srebra, gazu ziemnego lub ropy naftowej.

 • 31.7.2013

  Podjęcie działalności gospodarczej w Polsce przez cudzoziemca

  Problematyka podjęcia działalności gospodarczej tj. „zarobkowej działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej, usługowej oraz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż, (...)

 • 26.8.2017

  Kto ma koncesję na obrót bronią?

  MSWiA uruchomiło ogólnodostępny elektroniczny spis przedsiębiorców, którzy posiadają koncesję na wytwarzanie lub obrót bronią, materiałami wybuchowymi i podobnymi wyrobami.