Opłata skarbowa

Pytanie:

Została uiszczona opłata skarbowa od pełnomocnictwa, które obejmuje m.in. występowanie do Urzędu Skarbowego o wydawanie zaświadczeń o uregulowaniu zobowiązań wobec budżetu Państwa. Obecnie Urząd wymaga opłaty skarbowej od pełnomocnictwa za wydanie każdego zaświadczenia. Na jakiej podstawie pobierana jest każdorazowo opłata?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Kwestie poruszone w pytaniu uregulowane zostały w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006 r. Nr 225 Poz. 1635 z późn. zm.).

Artykuł 1 ww. ustawy stanowi, iż opłacie skarbowej podlega:

1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,

b) wydanie zaświadczenia na wniosek,

c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);

2) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

2. Opłacie skarbowej podlega również dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Przepisy powyższe uregulowały kwestię pobierania opłaty skarbowej od pełnomocnictw na odmiennych zasadach, niż miało to miejsce pod rządami poprzednio obowiązującej ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej. Zasadnicza zmiana polega na powiązaniu obowiązku uiszczenia tejże opłaty ze złożeniem dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, jego odpisu, wypisu lub kopii w konkretnej sprawie administracyjnej lub w postępowaniu sądowym, a nie jak poprzednio ze sporządzeniem tego dokumentu (por. Pismo Ministerstwa Finansów - Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych z dnia 30 lipca 2008 r. PL/LM/835/52/GKW/08/DD/662).

Zatem obecnie, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej, opłacie tej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Opłatą skarbową objęte jest więc złożenie takiego dokumentu, który legitymuje określoną osobę do reprezentowania mocodawcy w konkretnej sprawie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY