e-prawnik.pl Porady prawne

Przepisanie pozwolenia na budowę na inny podmiot

Pytanie:

Jak powinien wyglądać wniosek o przepisanie pozwolenia na budowę, gdy inwestor ogłosił upadłość, a jest chęć pewnej spółdzielni mieszkaniowej na prowadzenie budowy, lecz pierwotny inwestor nie chce ani przekazać ani odsprzedać pozwolenia na budowę danego budynku mieszkalnego, a architektura miasta powiedziała, że nie wyda drugiego pozwolenia na tę samą budowę komu innemu, a przyszli mieszkańcy, którzy zaufali i powierzyli pieniądze pierwotnemu inwestorowi chcą drogą sądową uzyskać przepisanie pierwotnego pozwolenia na tę budowę. Pierwotny wykonawca stracił prawo do gruntu, jego właścicielami są przyszli mieszkańcy, na terenie roboty rozpoczął pierwotny wykonawca jednak nie ma do nich prawa, stracił również płynność finansową - co było oczywistą przyczyną ogłoszenia upadłości, a 13.02.04 r. mieszkańcy mają spotkanie z prezydentem i chcą złożyć ten wniosek w sądzie i architekturze miasta.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przepisanie pozwolenia na budowę na inny podmiot

12.1.2004

Zgodnie z ustawą prawo budowlane, organ, który wydał decyzje o pozwoleniu na budowę, jest zobowiązany przenieść tą decyzję na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Przeniesienie takie jest jednak uzależnione od zgody strony, która posiada już pozwolenie na budowę (art. 40 ustawy prawo budowlane). Tak więc nowy inwestor musiałby już posiadać prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a dotychczasowy inwestor musiałaby się na takie przeniesienie zgodzić. W chwili obecnej nie dysponujemy wzorem takiego wniosku. Należy w nim jednak zamieścić swe żądanie oraz oświadczenie, o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Należy pamiętać, że zgodnie z ustawą prawo budowlane, poprzez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. W analizowanej sprawie może mieć znaczenie fakt, iż dotychczasowy inwestor stracił prawo do dysponowania nieruchomością na cele mieszkaniowe, co jest przesłaną wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Fakt utraty tego prawa może stanowić przesłankę stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę z powodu bezprzedmiotowości (brak prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane). W takim przypadku całe postępowanie należałoby rozpocząć od początku.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ