Przeprowadzenie dowodu z urzędu

Pytanie:

Sprawa cywilna - rodzinna w sądzie rejonowym. Sędzia sam powołał świadka. Zwykle strona składając wniosek dowodowy o powołanie świadka - musi podać, na jaką okoliczność świadek ma być przesłuchany. Jakie przepisy określają powołanie świadka przez sędziego? Czy sędzia ma obowiązek określić, na jaką okoliczność powołuje świadka?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 232 zd. 2 kpc, sąd może dopuścić dowód nie wskazany przez stronę. Jest to tzw. przeprowadzenie dowodu z urzędu. Jak więc wynika z w/w przepisu sąd ma prawo (nie obowiązek) dopuszczenia dowodu niewskazanego przez stronę. Dopuszczenie przedmiotowego dowodu może być wynikiem powzięcia wiadomości, o tych dowodach przez sąd, drogą urzędową (czyli  np. z oświadczeń stron, z pism procesowych jak i z protokołu rozprawy).

Sąd dopuszcza dowody w drodze postanowienia, na które nie przysługuje zażalenia. Zgodnie z art. 356 kpc rozstrzygnięcia zawarte w postanowieniach nie kończących postępowania w sprawie, wydanych na posiedzeniach jawnych, wpisuje się do protokołu bez spisywania odrębnej sentencji, jeżeli nie przysługuje na nie zażalenie. W postanowieniu o przeprowadzeniu dowodu z urzędu, sąd powinien wskazać na jaką okoliczność powołuje dowód.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: