Przeprowadzenie dowodu z urzędu

Pytanie:

"Sprawa cywilna - rodzinna w sądzie rejonowym. Sędzia sam powołał świadka. Zwykle strona składając wniosek dowodowy o powołanie świadka - musi podać, na jaką okoliczność świadek ma być przesłuchany. Jakie przepisy określają powołanie świadka przez sędziego? Czy sędzia ma obowiązek określić, na jaką okoliczność powołuje świadka?"

Odpowiedź prawnika: Przeprowadzenie dowodu z urzędu

Zgodnie z art. 232 zd. 2 kpc, sąd może dopuścić dowód nie wskazany przez stronę. Jest to tzw. przeprowadzenie dowodu z urzędu. Jak więc wynika z w/w przepisu sąd ma prawo (nie obowiązek) dopuszczenia dowodu niewskazanego przez stronę. Dopuszczenie przedmiotowego dowodu może być wynikiem powzięcia wiadomości, o tych dowodach przez sąd, drogą urzędową (czyli  np. z oświadczeń stron, z pism procesowych jak i z protokołu rozprawy).

Sąd dopuszcza dowody w drodze postanowienia, na które nie przysługuje zażalenia. Zgodnie z art. 356 kpc rozstrzygnięcia zawarte w postanowieniach nie kończących postępowania w sprawie, wydanych na posiedzeniach jawnych, wpisuje się do protokołu bez spisywania odrębnej sentencji, jeżeli nie przysługuje na nie zażalenie. W postanowieniu o przeprowadzeniu dowodu z urzędu, sąd powinien wskazać na jaką okoliczność powołuje dowód.


Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika