Przyjęcie w poczet członków spółdzielni

Pytanie:

Córka jest członkiem spółdzielni i posiada tytuł prawny do lokalu mieszkalnego (przydział na spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu). Matka ma umowę użyczenia podpisaną z córką i stale przebywa w tym lokalu. Matka wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie w poczet członków spółdzielni. Czy spółdzielnia może przyjąć matkę w poczet członków spółdzielni? Czy spółdzielnia musi odmówić?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych stanowi, iż członkiem spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Tak akt ten określa ogólne, a zarazem podstawowe warunki. Nadto członkami spółdzielni mogą być oboje małżonkowie, choćby spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego albo prawo odrębnej własności lokalu przysługiwało tylko jednemu z nich. Akt ten przewiduje także sytuację, w której członkiem spółdzielni jest osoba prawna, o ile statut nie stanowi inaczej, jednakże takiej osobie nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Powyżej wskazane zostały wymagania ustawowe, osoba która chce zostać członkiem spółdzielni musi jeszcze spełniać wymagania statutowe, gdyż każda spółdzielnia mieszkaniowa określa w swoim statucie szczegółowe wymogi jakie stawia wobec kandydata na członka spółdzielni. Generalnie o przyjmowaniu w poczet członków spółdzielnia decyduje swobodnie. Statut spółdzielni mieszkaniowej może uzależniać uzyskanie członkostwa przez osobę fizyczną od posiadania określonych cech (warunków) określonych w statucie.

Należy jednocześnie zauważyć, iż przyjęcie matki w poczet członków spółdzielni nie pociągnie za sobą nabycia praw do lokalu córki.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: