Przymus adwokacko-radcowski

Pytanie:

Który artykuł kpc rządzi przymusem adwokackim? Które przepisy stanowią o przymusie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 871 kpc, w postępowaniu przed Sądem Najwyższym obowiązuje zastępstwo stron przez adwokatów lub radców prawnych. Zastępstwo to dotyczy także czynności procesowych związanych z postępowaniem przed Sądem Najwyższym, podejmowanych przed sądem niższej instancji. Przepisu powyższego nie stosuje się w postępowaniu o zwolnienie od kosztów sądowych oraz o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego oraz gdy stroną, jej organem, jej przedstawicielem ustawowym lub pełnomocnikiem jest sędzia, prokurator, notariusz albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, a także gdy stroną, jej organem lub jej przedstawicielem ustawowym jest adwokat, radca prawny lub radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

JA

7.4.2011 17:10:17

Re: Przymus adwokacko-radcowski

Witam a jeżeli pozwany lekceważy ten przepis i sam pisze zażalenia


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: